​Gefeliciteerd! Beschermd stadsgezicht Slotermeer bestaat 10 jaar

Tien jaar geleden, op 10  juni 2008, verklaarde de toenmalige stadsdeelraad een deel van Slotermeer tot het allereerste naoorlogse gemeentelijk beschermd stadsgezicht van Amsterdam. De raad​ noemde dat het Van Eesteren Museum, dat sindsdien is uitgegroeid tot het museum dat wij nu zo goed kennen.

Dat terwijl als het aan de toenmalige centrale stadsbestuurders, stedenbouwkundigen, architecten, hoogleraren en ontwikkelaars had gelegen, buiten de ring de grootste bouwput van Europa zou zijn ontstaan, want het moest en kon allemaal beter. Zo ver is het ​gelukkig ​niet gekomen en hoe anders is het nu in dit stadsdeel.

Politieke bestuurders van de stad presenteerden onlangs in het Van Eesteren Paviljoen het nieuwe coalitieakkoord en waarderen het oude en het nieuwe elan van de tuinstad. Het Van Eesteren Museum is schatplichtig aan het initiatief van monumentenzorgers, buurtbewoners en stadsdeelpolitici om de buurt te beschermen, de eerste rondleidingen te geven en tentoonstellingen te maken. Het gaf de aanzet tot de start van het Van Eesteren Museum en het begin van de algemene herwaardering van de Westelijke Tuinsteden. Hartelijk dank en chapeau!


In het jaarboek 2001 van het Cuypersgenootschap werd, tegen de stroom in, een beginnende herwaardering van Slotermeer zichtbaar.

Uitgelicht

Verkoop Tussen Kunst & Vintage. Vrijwilliger Jennifer toont telefoon. Foto: Anna Ietswaart.


van Eesteren Museum