Verwacht

Wandkunst? Want kunst!
Van 2016 tot 2018 heeft de Gemeente Amsterdam een inventarisatie gemaakt van alle nog aanwezige monumentale wandkunstwerken uit de 20ste eeuw in Amsterdam. Meer dan 200 kunstwerken zijn geteld en voorzien van een gelaagde culturele waardebepaling. In december 2018 is de inventarisatie gepresenteerd aan de Gemeenteraad.

In vervolg hierop zal het Van Eesteren Museum aandacht schenken aan de monumentale wandkunst die in dezelfde tijd als de bouw van het Algemeen Uitbreidingsplan is ontstaan en waarvan verschillende voorbeelden te zien zijn in het buitenmuseum. Onder de titel ‘Wandkunst? Want kunst!’ maakt het museum medio 2020 een publieksprogramma i.s.m. de betrokkenen van de inventarisatie en onderzoekt daarmee de waarde en toepassingen van wandkunst voor vandaag de dag.

Alvast verder lezen: 

Achtergrondartikel door kunsthistorica Lies Netel, in opdracht van het Van Eesteren Museum: ”Wandkunst in het buitenmuseum van het Van Eesteren Museum.” November 2018

Verslag van het Van Eesteren Gesprek #63. ‘Monumentale Wandkunst: Een chronologisch overzicht van technieken en topstukken in Amsterdam.” Sprekers: Yteke Spoelstra en Annette van Doeschate. 30 november 2017 

Foto: Iwan Daniëls – Monumentale Wandkunst