Bedankt makers

We zijn blij met ons nieuwe thuis, daarom nogmaals een grote dank aan alle mensen die aan de totstandkoming van het paviljoen een bijdrage leverden. Zonder ieders grote betrokkenheid en tomeloze inzet was het er niet gekomen.

Dank dus aan de ambtenaren en bestuurders van de stad en het stadsdeel, aan een moedig museumbestuur, aan woningbouwcorporatie Stadgenoot, de Amsterdamse Federatie voor Woningbouwcorporaties Amsterdam. het bestuur van de Van Eesteren Fluck Lohuizen Stichting, BPD Cultuurfonds, particuliere sponsoren en de crowd. Zij maakten de bouw mogelijk. Ook een handvol adviseurs droegen daaraan bij, van Adviesbureau Van der Weele, H4D, VGG, Limes tot Mario Genovesi.

Dat bouwen van een goed uitgekiend houtskelet naar ontwerp van en onder begeleiding van Korteknie Stuhlmacher Architecten met aannemer KBK Bouwgroep en onze eigen opzichter Jan van der Berg, dat was in zes maanden gepiept.

De buitenruimte werd heringericht door de gemeente. Stadsilluminatie heeft prachtige verlichting aangebracht, de bomen zijn gesnoeid, de lage begroeiing is verwijderd en het zicht op de plas is teruggebracht.

Het interieur afmaken en de expositie inrichten, dat deden we zelf, met hulp van vrienden. Er is gebuffeld door de werkgroepen verhuizing en inrichting, presentatie, communicatie en op de achtergrond werkte een kleine staf aan allerlei organisatorische zaken die ons in de toekomst moeten maken tot een geregistreerd museum. Zonder hen, en de vele vrijwilligers die het museum maken tot wat het is, hadden we niet zo’n mooi verhaal te tonen en een Goed Wonen café kunnen maken.

Namens het Van Eesteren Museum dank ik daarom iedereen uit de grond van mijn hart voor de geleverde inspanning en het plezier waarmee we werkten. En zie het paviljoen als de kroon op de herwaardering voor het cultureel erfgoed van de westelijke tuinsteden.

Anouk de Wit


Uitgelicht

Verkoop Tussen Kunst & Vintage. Vrijwilliger Jennifer toont telefoon. Foto: Anna Ietswaart.


van Eesteren Museum