Bos en Lommer

Het stedenbouwkundig plan voor Bos en Lommer is ontwikkeld tussen 1930 en 1933. In 1936 wordt begonnen met de bouw van Landlust; Bos en Lommer volgt twee jaar later. Door het uitbreken van de oorlog ligt de bouw van 1942 tot 1948 stil. De wijk is voltooid in 1958.

Strokenbouw
Bos en Lommer is de eerste wijk waar de nieuwe ideeën over stedenbouwkunde worden toegepast. De kavels worden deels bebouwd met (halfopen) woonblokken, deels met strokenbouw.

Crisistijd
Door de crisis van de jaren dertig moeten de plannen voor Bos en Lommer worden aangepast. De prijs van de bouwgrond binnen de ringspoorbaan zijn zo hoog, dat er in een hogere dichtheid gebouwd moet worden om de huren betaalbaar te houden. Er is dus minder ‘licht en lucht’ tussen de stroken dan oorspronkelijk gepland.