Verslag: op pad in Geuzenveld

Wekelijks trekken onze gidsen eropuit om met onze bezoekers de Tuinsteden te verkennen. Afgelopen weekend was Geuzenveld aan de beurt in Nieuw-West. De tocht voerde van een voormalig klooster, langs de Atelier woningen naar het Lambertus Zijlplein.

Ontmoetingscentrum de Brug

Wij werden heel vriendelijk ontvangen in het ontmoetingscentrum de Brug, aan de Aalbersestraat te Geuzenveld. Zelf omschrijven ze het ontmoetingscentrum als een multiculturele huiskamer. Deze functie heeft het nu al 35 jaar. Het is een voortzetting van de activiteiten van de eerste bewoners van dit pand, een voormalig R.K. klooster o.l.v. van de paters Kruisheren. Een zijstraat van de Albardagracht, het Kruisherenpad, herinnert aan deze tijd.  De parochie was van Onze lieve vrouw van Zeven Smarten. Sommige mede-wandelaars herinneren zich nog levendig de catechisatielessen die ze hier volgden.

Van het rijke, roomse leven zijn alleen de gebouwen nog over. De paters en zusters  zijn inmiddels al lang verdwenen en ook de oorspronkelijke bewoners van de wijk zijn verhuisd en vervangen door andere bevolkingsgroepen.  Het gebouw is in de zogenaamde Bossche stijl ontworpen en heeft een prachtige binnentuin.

Een belangrijk uitgangspunt was en is, dat het samenleven door diverse culturen mogelijk is, door juist de verschillen in al zijn rijkdom te koesteren en te respecteren. Met 111 nationaliteiten een interessante en uitdagende opdracht.

Dudokhaken

Het was een prachtige dag voor een wandeling en na een uitleg van Karin Ruisch over de opzet van de wijk aan de hand van enkele kaarten, gingen wij op pad.  Al gauw kwamen wij bij de woongebouwen aan, die tussen 1953 en 1957 door Willem Dudok zijn ontworpen. Zijn ontwerpen weken af ten opzichte van andere architecten, die vooral bouwden in stroken. Hij paste een systeem toe, waardoor de stroken, haaks op elkaar kwamen te staan. De gebouwen bestonden uit 4 lagen en op de bovenste verdieping een zolder om de was te drogen. Tevens waren er bergingen aanwezig, maar geen liften. Er werden een zestal flatgebouwen neergezet.

Bij de renovatie heeft het Rotterdamse architectenbureau van Schagen, de woningen in een aantal gevallen samengevoegd en liften aangebracht in de hoeken van de haken. De flats zijn hierdoor toegankelijk geworden voor ouderen en mindervaliden.  Tevens werden de droogzolders opgetild, waarmee meer ruimte werd gecreëerd. Een deel van de groene buitenruimte werd afgeschermd met hekken om de woningen beter te beschermen tegen indringers.  Deze zijn gebaseerd op de principes van Van Eesteren: licht, lucht en ruimte.

Atelierwoningen

We passeren een paar hoven en komen bij de Atelierwoningen van Tijen in de Karnebeekstraat.  De architect Willem van Tijen wordt gezien als een belangrijke exponent van de sociale woningbouw. Van Eesteren vond het belangrijk dat er een diverse bewoning in de Tuinsteden zou plaatsvinden en daar hoorde ook kunstenaars bij. Kunstenaars hebben natuurlijk de nodige ruimte nodig, naast woonruimte, een nabijgelegen atelier en dat tegen een redelijke huur.

Deze woningen dateren uit 1959 en zijn inmiddels tot gemeentelijk monument uitgeroepen. Kenmerkend zijn de grote raampartijen van deze ateliers, zodat er voldoende licht binnenkwam. Volgens de nummering van de huizen, waren de atelierwoningen inmiddels niet meer als eenheid te huren. Waarschijnlijk zou dat erg duur gaan worden.

Lambertus Zijlplein

Waar nu de meeuwen proberen hun favoriete maaltijd te verschalken bij de visboer op het plein, doen andere bewoners boodschappen bij de lokale vestiging van de Albert Heijn.  Het plein is recentelijk nog verfraaid met zitgelegenheid en bloembakken en grenst aan het begin- en eindpunt van tramlijn 13.  Ooit liep hier een dijklichaam die de wijk in tweeën splitste.  Slechts een klein stukje dijk resteert nog. De dijk en de vele viaducten die er ooit lagen, zijn allemaal weer afgebroken.

Verdere Verdieping

Karin verzuchtte aan het eind van de wandeling dat anderhalf uur veel te kort is voor een rondleiding door Geuzenveld.  Zo hadden de andere wandelaars nog graag het Parkrand gebouw willen zien. Ja, de stadsvernieuwing heeft veel veranderd en Geuzenveld biedt genoeg voor nog een tweede wandeling of een keer een fietstocht.

Tekst: John Fitzgerald Hagen

 


Op pad in Geuzenvel, Foto: John Fitzgerald HagenOp pad in Geuzenvel, Foto: John Fitzgerald HagenOp pad in Geuzenvel, Foto: John Fitzgerald Hagen

Uitgelicht

Verkoop Tussen Kunst & Vintage. Vrijwilliger Jennifer toont telefoon. Foto: Anna Ietswaart.


van Eesteren Museum