Directie en Bestuur

Bestuur

Noud de Vreeze (1948) studeerde bouwkunde in Delft. Hij werkte voor diverse organisaties in de sociale woningbouw en de lokale stadsontwikkeling, zoals de ARS in Amsterdam, kwaliteitsteams in Amersfoort en Utrecht, en welstandsadviescommissies in Noord-Holland. In de jaren tachtig was hij redacteur van het tijdschrift Archis en bestuurslid van Europan. Hij gaf colleges aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam, Amsterdam en Tilburg en aan het PDI van de Universiteit van Amsterdam. In 1993 promoveerde hij op een onderzoek naar de kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw. Van 2008 tot 2012 was hij stadsarchitect in Amersfoort. Daarover schreef hij het boek ‘Lange lijnen in de stadsontwikkeling, Amersfoort 1945-2010′ waarin de invloeden van landelijk beleid op lokale politieke besluitvorming worden geanalyseerd.

Janna Koops woont in een jaren ’50 rijtjeshuis in de groene Tuinstad Slotervaart. Zij werkt als communicator bij de gemeente Amsterdam, waarvan 2010 – 2014 bij stadsdeel Nieuw-West. Janna studeerde politicologie in Amsterdam en beleidsmatige milieukunde in Twente en wist op Aruba, naast haar werk als journalist bij de lokale krant Amigoe, een propedeuse rechten te halen. Geïnteresseerd in stedelijke ontwikkeling, maar niet hierin geschoold, brengt ze vooral haar blik-als-bewoner mee naar het bestuur.

Pieter Boekschooten (1949) studeerde aan de École Supérieure d’Urbanisme et Paysage te Brussel, deed een master aan de Academie voor bouwkunst Amsterdam en aan de NUAB in Utrecht. In 1973 kwam hij te werken bij de gemeente Amsterdam, waar hij zich sindsdien ontwerpend heeft ingezet voor het groen en de relatie tussen de stad en het ommeland. Hij begon in de Bijlmer, werd als snel specialist inzake het landelijk gebied, nam zitting in de groencommissie Amstelland en ontwierp mee aan de Floriade (Regionaal Park Gaasperplas) en aan het bidboek voor de Olympische Spelen van 1986 (Nieuw-Sloten en Oeverlanden Nieuw meer). Daarna bleven de Westelijke Tuinsteden, het huidige Nieuw-West, zijn focusgebied en ontwikkelde hij bijzondere liefde en plannen voor Geuzenveld/Slotermeer, de Tuinen van West, de eerste polder van Van Eesteren, en de Nieuwe Meer. Van Boekschoten schakelt moeiteloos tussen alle schaalniveaus, hij ontwierp pleinen in het stedelijk gebied, de inpassing van de Westrandweg maar schreef en tekende ook mee aan de Gebiedsvisie Haarlem Amsterdam en de Ecologische verbinding Amstelland Spaarnwoude. Daarnaast is Boekschoten een geziene gastdocent aan hogescholen en universiteiten in Velp, Eindhoven, Delft, Amsterdam, Brussel, Leeds etc.

Anneke Treffers (1962) studeerde in 1985 af aan de Kunstacademie te Kampen waarna zij haar studie continueerde aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam alwaar zij in 1995 afstudeerde als architect. Na jaren werkzaam te zijn geweest op architectenbureaus en daar haar kennis en liefde voor woningbouw te hebben ontwikkeld, vertrok zij in 2003 naar Ecuador om als architect te werken bij Asociación Solidaridad y Acción; een NGO die naast sociale projecten ook woningen bouwt in de armste wijken van de hoofdstad Quito. Na terugkomst in Nederland is zij als zelfstandig architect (Buro StAAT www.burostaat.nl) werkzaam geweest voor o.a. de stedenbouwkundige diensten van Zwolle en Den Haag. Sedert 2006 is zij docent Stedenbouw aan de Hogeschool van Amsterdam en werkt zij aan een vierjarig onderzoek naar de toe-eigening van straten in na-oorlogse wijken. Zij doet dit binnen het lectoraat Bouwtransformatie van Urban Technologie van de Hogeschool van Amsterdam. Binnen het bestuur van het Van Eesteren Museum ligt haar focus op het educatieprogramma.

Aat de Vries (1980) werkt als project- en programma-adviseur bij afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. In zijn werk heeft hij te maken met uiteenlopende dossiers, waarbij de nadruk ligt op financiële advisering en bestuurlijke besluitvorming. Daarbij heeft hij de afgelopen jaren affiniteit met stedelijke ontwikkeling opgedaan. Hij studeerde archeologie in Groningen, bestuurskunde in Amsterdam en is afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam als bedrijfseconoom. Binnen het bestuur van het Van Eesteren Museum vervult Aat de rol van penningmeester.

Fotowedstrijd 'Werk in West'. In de categorie ‘Hedendaagse foto’s’ ging de eerste prijs naar Janna Koops met ‘Broodje Berrak’; 22 augustus 2014.

Directie

Anouk de Wit (1966) studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij werkte voor diverse organisaties in de erfgoedsector, zoals monumentenzorg in Rotterdam en Zwolle (het Oversticht) en het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. Vanaf de vroege jaren negentig werkte zij op freelance basis voor de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) van Amsterdam aan onderzoek en publicaties waaronder Nieuw Sloten van Tuin tot Stad. Tussen 2001 en 2011 was zij vanuit DRO directeur van De Zuiderkerk, het informatiecentrum voor ruimte bouwen wonen van de gemeente Amsterdam. Daar organiseerde zij manifestaties en tentoonstellingen waarin het ruimtelijk beleid en de openbare ruimte van de gemeente centraal stond. Door haar toedoen kon men in de Zuiderkerk zien hoe Amsterdam bouwde en zich oriënteren op nieuwbouwprojecten en wonen (AmsterdamWoont een multimediale expositie). Het informatiecentrum was tijdens speciale manifestaties een ontmoetingsplek voor marktpartijen, politici, beleidsmedewerkers en architecten, uit binnen-­‐ en buitenland. Vanaf 2011 organiseerde De Wit naast tentoonstellingen gesprek en ontmoeting van professionals, burgers en cultuurtoeristen voor de 5e Internationale Architectuur Biënnale, ARCAM en het Van Eesteren Museum. Vanaf augustus 2013 is zij directeur van het Van Eesteren Museum in Amsterdam Nieuw-­West.