Een Betere Stad

Tentoonstelling ‘Een Betere Stad’
In gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32 te Amsterdam, was van 17 maart tot 16 juli 2017 de tentoonstelling ‘Een Betere Stad’ te zien. In de tentoonstelling komt de bevlogen zoektocht naar een betere toekomst voor Amsterdam tot leven. Het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) werd in de jaren dertig van de twintigste eeuw ontwikkeld, omdat Amsterdam nodig moest uitbreiden. Cornelis van Eesteren heeft als stedenbouwkundige een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerp van het plan. De realisatie leidde vanaf 1949 tot een verdubbeling van de omvang van de stad. De Westelijke Tuinsteden zijn de bekendste gebieden, maar ook Buitenveldert,  delen van de Watergraafsmeer en Noord behoren tot het AUP. In vier ‘stijlkamers’ wordt de reis naar een betere stad getoond. Elke kamer belicht een belangrijk moment in de ontwikkeling van het AUP: 1935, 1958, 2006 en 2017. Dit gebeurt met behulp van een hoorspel, kaartmateriaal, foto’s en filmbeelden, die tezamen verschillende fases van het plan weer levend en invoelbaar maken.

Randprogramma in de tuinsteden
De tentoonstelling ‘Een Betere Stad’ wordt georganiseerd door Monumenten en Archeologie, Gemeente Amsterdam. Tijdens de tentoonstelling zorgde het Van Eesteren Museum voor het uitgebreide randprogramma. Bekijk het resultaat van het AUP in het echt te voet, per boot of bus. In Nieuw-West (Westelijke Tuinsteden), Buitenveldert, Watergraafsmeer en Noord. Ook werden er verschillende lezingen en debatten georganiseerd.

Actuele informatie
Kijk voor actuele informatie op amsterdam.nl/eenbeterestad, en voor het programma in de agenda van het Van Eesteren Museum.

Tentoonstelling Een Betere Stad in Gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32, Amsterdam.