Van Eesterengesprekken

Van Eesterengesprekken in Nieuw-West
De maandelijkse Van Eesterengesprekken zoomen in op het erfgoed van Van Eesteren, op stadsontwikkeling en de wisselende tentoonstellingen. Enkele sprekers houden een presentatie over het thema van de avond, waarna er gelegenheid is voor vragen en discussie. Bewoners, geïnteresseerden en professionals treffen elkaar hier graag. De avonden vinden meestal plaats op woensdag of donderdag in het Van Eesterenmuseum of op een andere locatie die een relatie heeft met het onderwerp.

Van Eesterengesprekken – voorjaar 2017
#59 – Het Van Eesteren Paviljoen – donderdag 13 april
#60 – Daan Dekker, de Bijlmer en Van Eesteren – woensdag 17 mei
#61 – Verhalen van Bewoners (in Gebouw de Bazel) – zondag 11 juni

Wijzigingen voorbehouden.

Kijk voor meer info over het eerstvolgende Van Eesterengesprek in de agenda.

Verslagen van Van Eesterengesprekken
De Van Eesterengesprekken worden georganiseerd sinds de opening van het museum, najaar 2010. Het vijftigste Van Eesterengesprek vond plaats in mei 2016. Van de meeste gesprekken zijn verslagen gemaakt in de vorm van een cahier. Deze zijn hieronder als pdf-bestand te downloaden. Van een aantal Van Eesterengesprekken (tot en met 2013) is in de Museumwinkel een gedrukte versie als schrift te koop.

Verslag Van Eesterengesprek #54
Ontwerp en beheer van de groene binnenhoven

Verslag Van Eesterengesprek #52:
Toekomstbestendige Aireywoningen

Verslag Van Eesterengesprek #50:
Koers 2025: ruimte voor de stad

Verslag Van Eesterengesprek #49:
Informeel werk in Nieuw-West

Verslag Van Eesterengesprek #48:
Zzp-ers in Nieuw-West

Verslag Van Eesterengesprek #47:
De hele wereld in een winkelstrip

Verslag Van Eesterengesprek #46:
De nachtcultuur als aanjager van gebiedsontwikkeling

Verslag Van Eesterengesprek #45:
Bedrijvigheid en werkterreinen in Amsterdam-West

Verslag Van Eesterengesprek #44:
De dynamiek van Westpoort

Verslag Van Eesterengesprek #43:
Hoe stad en haven elkaar weer vinden

Verslag Van Eesterengesprek #42:
Werk in West – Arbeidsmarkt en trends

Verslag Van Eesterengesprek #41:
De Westelijke Tuinsteden onder de loep voor Atlas 2.0

Verslag Van Eesterengesprek #40:
De maquette – van model tot museumstuk

Verslag Van Eesterengesprek #39:
De levende stad en het nieuwe rijtjeshuis

Verslag Van Eesterengesprek #38:
Nieuw Sloten: een nieuwe aanpak voor het rijtjeshuis

Verslag Van Eesterengesprek #37:
De lange weg van Amsterdam naar Peking

Verslag Van Eesterengesprek #36:
Het succes van het Nederlandse rijtjeshuis

Verslag Van Eesterengesprek #35:
Van Atelierwoningen tot Broedplaatsen

Verslag Van Eesterengesprek #34:
Islamitische architectuur in de wijk

Verslag Van Eesterengesprek #33:
De herrijzenis van kerkgebouw De Ark

Verslag Van Eesterengesprek #32:
Lege kerkgebouwen slopen of omdopen

Verslag Van Eesterengesprek #31:
In en over de Lourdeskerk in Slotermeer

Verslag Van Eesterengesprek #30:
Heilige huisjes – van het Mirakel van Amsterdam tot de Westermoskee

Verslag Van Eesterengesprek #29:
Van Eesteren – voorzitter van de CIAM 1930-1947

Verslag Van Eesterengesprek #28:
Cornelis van Eesteren – hoe hij was

Verslag Van Eesterengesprek #27:
Van de academie tot het AUP – de jonge Van Eesteren

Verslag Van Eesterengesprek #26:
Oorsprong schoonheid en gebruik van water in Nieuw-West

Verslag Van Eesterengesprek #25:
Ben Ingwersen – de schoonheid van beton

Verslag Van Eesterengesprek #24:
De Dobbebuurt – eigenheid in diversiteit en verandering

Verslag Van Eesterengesprek #23:
De Kikker – stralend gebouw voor de buurt

Verslag Van Eesterengesprek #21:
Nieuw leven voor naoorlogse scholen

Verslag Van Eesterengesprek #20:
Hergebruik van het religieus erfgoed in de Westelijke Tuinsteden

Verslag Van Eesterengesprek #19:
Experimenteren met flexibele woningenplattegronden

Verslag Van Eesterengesprek #18:
De modelwoning en de melkfles

Verslag Van Eesterengesprek #17:
Honderd jaar zoeken naar de ideale woningplattegrond

Verslag Van Eesterengesprek #16:
Tuinen van West brengt stad en land dichter bij elkaar

Verslag Van Eesterengesprek #15:
Forumgesprek – Kwaliteiten van de Sloterplas

Verslag Van Eesterengesprek #14:
Openbaar groen en bomentaal van het Algemeen Uitbreidingsplan

Verslag Van Eesterengesprek #13:
Architect J.F. Berghoef – Traditionalist of modernist

Verslag Van Eesterengesprek #12:
Endry van Velzen over architect Frans van Gool – Voorbij het functionalisme

Verslag Van Eesterengesprek #11:
Excursie Evers en Sarlemijn Nieuw-West en Bos en Lommer

Verslag Van Eesterengesprek #10:
De cirkels van Aldo van Eyck door Sabine Lebesque

Verslag Van Eesterengesprek #9:
Een excursie naar het Andreas Ensemble

Verslag Van Eesterengesprek #8:
Buitenveldert-Zuid – het sjieke zusje van Nieuw-West

Verslag Van Eesterengesprek #7:
De toekomst van Van Eesteren’s Erfgoed

Verslag Van Eesterengesprek #6:
Bedacht Lelystad, een lezing door Zef Hemel

Verslag Van Eesterengesprek #5:
Excursie Staalmanpleinbuurt

Verslag Van Eesterengesprek #4:
Verbrokkeld Noord en de Eenheid van het Stedenbouwkundige Werk

Verslag Van Eesterengesprek #3:
Ideaalstad Buitenveldert

Verslag Van Eesterengesprek in Buitenveldert #4:
De toekomst van Buitenveldert

Verslag Van Eesterengesprek in Buitenveldert #3:
Openbare ruimte: het naoorlogs groen in Buitenveldert

Verslag Van Eesterengesprek in Buitenveldert #2:
Mensen van Buitenveldert

Verslag Van Eesterengesprek in Buitenveldert #1:
Het ontstaan van Buitenveldert

Van Eesterengesprek over de groene Westelijke Tuinsteden. Foto: Victorien Koningsberger. Van Eesterengesprek met Jeroen Schilt van BMA.