Van Eesteren Museum gedenkt burgemeester Van der Laan

Op 6 oktober 2017 werd bekend gemaakt dat onze burgemeester Eberhard van der Laan is overleden. Op veel manieren heeft hij in zijn lange politieke carrière blijk gegeven van zijn belangstelling voor de vroeg-naoorlogse woonwijken. Dit voorjaar nog opende hij in gebouw De Bazel met een indrukwekkende toespraak de overzichtstentoonstelling ‘Een Betere Stad’. De tentoonstelling, waarvoor het Van Eesteren Museum samenwerkte met Monumenten en Archeologie, betrof de realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan, waarmee na de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam een begin kon worden gemaakt met de bestrijding van de woningnood.

Hij benadrukte daarin dat de internationale reputatie van Amsterdam op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening niet alleen is gebaseerd op de grachtengordel en de beroemde wijken van Amsterdam-Zuid, maar zeker ook op het initiatief van wethouder Wibaut in 1928 om een afdeling stadsontwikkeling op te richten. Daar kon stedenbouwkundige kennis worden ontwikkeld en ingezet om de ontwikkeling van Amsterdam in goede banen te leiden.

Van der Laan prees het inzicht van opeenvolgende generaties stedenbouwkundigen dat een  schaalsprong in de stad, zoals bij het Algemeen Uitbreidingsplan van 1935, meer is dan groei alleen. Met een schaalsprong verandert de stad zelf en het leven in die stad. Van der Laan trok die lijn door naar de opgaven waarvoor wij nu staan. Ook bij de groei van Amsterdam die zich nu weer aandient, moet Amsterdam volgens hem een verantwoordelijke hoofdstad blijven: bereikbaar, leefbaar en betaalbaar voor iedereen.

Van der Laan vond dat grondig sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk onderzoek, zoals destijds bij het AUP, ten grondslag zou moeten liggen aan onze plannen voor de toekomst. Zonder degelijk onderzoek geen stedenbouwkundig ontwerp. Maar ook idealen waren voor Van der Laan essentieel bij het werken aan de stad: door hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van een plan kunnen we de omstandigheden waarin mensen leven verbeteren. Deze inzichten zijn diep geworteld in de tradities van de Amsterdamse stadsontwikkeling en de huidige generatie stedenbouwers moet zich volgens Van der Laan daardoor steeds opnieuw laten inspireren.

De medewerkers van het Van Eesteren Museum betreuren het verlies van onze bijzondere burgemeester. Zij zullen zich in hun werk laten inspireren door Van der Laan en zijn liefde en inzet voor de stad Amsterdam.

Onze gedachten zijn in het bijzonder bij zijn echtgenote, kinderen en naasten. Wij wensen hen sterkte met het verwerken van dit verlies.


Uitgelicht

Vaartocht Van Eesteren Museum door Amsterdam Nieuw-West. Foto: Marjori Hong (www.gefladder.nl).Verkoop Tussen Kunst & Vintage. Vrijwilliger Jennifer toont telefoon. Foto: Anna Ietswaart.


van Eesteren Museum