Kan alles erfgoed zijn?

De Nederlandse zoektocht naar de nationale identiteit is sterk geënt op de eigen geschiedenis en tradities. Erfgoed kan daarin een baken vormen in een snel veranderende samenleving.

Maar de samenleving is voortdurend in ontwikkeling, wat leidt tot nieuwe opvattingen over de betekenis van erfgoed. In een tijd waarin ook de rolverdeling tussen experts en de ‘energieke samenleving’ (bewoners/ondernemers) verandert, is het hoog tijd om samen in gesprek te gaan over de waardering van plekken in onze leefomgeving.

Het gesprek

Op 11 mei onderzoeken Platform VOER en het Van Eesteren Museum in een multidisciplinaire publieksbijeenkomst alternatieve vormen voor het vastleggen en waarderen van de betekenis van plekken. In een open brainstorm gaan we op zoek naar mogelijkheden die passen bij de huidige tijd. Hoe zou het waarderen van erfgoed in de toekomst tot stand kunnen komen? Zouden we andere beslissingsmethoden en toetsingscriteria moeten toepassen? Wie doen er mee aan de besluitvorming? Welke rol kan data en techniek spelen en wat betekent een ‘erfgoedstatus’ in de toekomst? Is er naast de officiële monumentenlijst een overzicht van publieksfavorieten nodig?

Kom langs en denk mee!

Het gesprek wordt gevoerd onder leiding van moderator Anita Blom (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en aan de hand van een concrete case, de Noordoever van de Sloterplas, die wordt toegelicht door architectuurhistoricus Jouke van der Werf (Bureau op het Plein). Vervolgens nodigen we u uit om te brainstormen over nieuwe vormen van erfgoedwaardering, samen met erfgoedexpert Gábor Kozijn (RCE, Bond Heemschut), filosoof Pieter Hoexum (schrijver van “Kleine filosofie van het rijtjeshuis”) en designer Tara Karpinski (ontwerperscollectief Pink Pony Express). Kan alles in potentie erfgoed zijn?

Wil je erbij zijn? Zie hier de praktische informatie, en geef je op.

Het verslag van deze bijeenkomst is te lezen op:

* Kan alles erfgoed zijn? Een goed gesprek (pdf)
* Kan alles erfgoed zijn? Een goed gesprek (www.platformvoer.nl)


Uitgelicht

Verkoop Tussen Kunst & Vintage. Vrijwilliger Jennifer toont telefoon. Foto: Anna Ietswaart.


van Eesteren Museum