Speciaal Van Eesteren Gesprek op 20 oktober: de kracht van de Tuinstad

Het zal je niet ontgaan zijn dat we 20 oktober het Van Eesteren Paviljoen openen. Ter ere van deze gelegenheid houden we een speciaal Van Eesteren Gesprek in het nieuwe paviljoen, met als thema de kracht van de Tuinstad. Daarna volgt uiteraard de officiële opening en een passend feestje!

Sprekers
Vier gerenommeerde sprekers met ruime ervaring en expertise in de Westelijke Tuinsteden vertellen vanuit hun vakgebied over de toekomstige ontwikkeling van de tuinstad. Zij gaan onder meer in op de karakteristieken van de tuinstad en wat wel of niet behouden moet, of kan, worden voor de toekomst. Kortom, over De kracht van de Tuinstad. Het gesprek wordt geopend door wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) en staat onder leiding van Hilde Blank.

De volgende sprekers nemen deel aan het gesprek:

Esther Agricola
Esther Agricola studeerde kunstgeschiedenis en is afgestudeerd op het onderwerp Wederopbouw in Nederland. Zij is directeur Ruimte en Duurzaamheid bij de gemeente Amsterdam. Eerder was zij directeur bij Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam en directeur van KEI. KEI is een landelijke organisatie die zich bezighoudt met de aanpak van herstructureringswijken, merendeels naoorlogse wijken.

Nabila Bouabbouz
Nabila Bouabbouz studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en aan de Technische Universiteit in Delft. Momenteel is zij opdrachtgever Gebiedsontwikkeling en Transformatie bij de gemeente Amsterdam en houdt zij zich bezig met de stedelijke ontwikkeling in Nieuw-West.

Yttje Feddes 
Yttje Feddes is tuin- en landschapsarchitect en studeerde in 1980 af in de landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Sinds 2006 leidt zij samen met Berdie Olthof het ontwerpbureau Feddes/Olthof Landschapsarchitecten. Zij heeft verschillende ontwerpen voor openbare ruimtes en grote parken op haar naam staan. Naast haar werk als landschapsarchitect is zij gastdocent aan de Academie van Bouwkunst, lid van de Commissie voor de Milieueffectrapportage en lid van diverse kwaliteitsteams, adviesraden en vakjury’s. Yttje Feddes publiceerde eerder over de transformatie van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam in het boek De groene Kracht uit 2011.

Mechthild Stuhlmacher
Mechthild Stuhlmacher is partner bij Korteknie Stuhlmacher Architecten en is de architecte van het Van Eesteren Paviljoen. Zij werd geboren in Duitsland en werkte bij verschillende gerenommeerde architectenbureaus in Nederland en Engeland. Tussen 2010 en 2016 was zijn lid van de commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam. In het academische jaar 2015 -2016 was zij gastprofessor aan de KU Leuven.

Hilde Blank
Hilde Blank is gespreksleider van dit speciale Van Eesteren Gesprek. Zij studeerde aan de Technische Universiteit Delft en sinds 1 juni 2017 de nieuwe bestuursvoorzitter van de Van Eesteren-Fluck van Lohuizen Stichting (EFL). Zij is directeur bij BVR Adviseurs, een adviesbureau voor ruimtelijke vraagstukken en directeur AM Concepts projectontwikkeling. Daarnaast is zij lid van de SER Noord Nederland en is zij lid van het begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving.


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Uitgelicht

Verkoop Tussen Kunst & Vintage. Vrijwilliger Jennifer toont telefoon. Foto: Anna Ietswaart.


van Eesteren Museum