Van Eesterengesprek: Groen voor iedereen

Het Amsterdamse Bos is in de loop van de 20e eeuw aangelegd voor én door de bewoners van de stad. Met de uitvoering van het ‘Boschplan’ – zoals velen het bos nog steeds aanduiden – werd een van de grootste stadsbossen ter wereld gerealiseerd en het leverde vanaf 1934 de hoognodige werkgelegenheid op.

Het bos diende vooral een sociaal doel: het moest ruimte bieden aan vele vormen van vrijetijdsbesteding voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Bovendien moest het bos zich makkelijk kunnen aanpassen aan toekomstig gebruik.

De stedenbouwkundigen Cornelis van Eesteren en Jakoba Mulder, die tekenden voor het ontwerp van de aanleg, leerden van hun rondreis langs landschapsparken in Engeland hoe voorzieningen voor sport en spel op vanzelfsprekende wijze landschappelijk konden worden ingebed. Hun inzichten verwerkten ze in hun plan voor het nieuwe stadsbos. Hierbij was de inbreng van plantendeskundigen, bodem- en waterbouwkundigen, planologen en experts op het gebied van recreatie en sport, van even groot belang.

Ruim 45 jaar na de officiële voltooiing met het aanplanten van de laatste boom in 1970, is het bos een groene oase dat intensief gebruikt wordt. Een bos ook waar de natuur geleidelijk aan meer ruimte krijgt door stukken groen bewust te laten ‘verwilderen’.

Architectuurhistoricus Jouke van der Werf schreef onlangs een cultuurhistorische verkenning van het Amsterdamse Bos en geeft tijdens het Van Eesterengesprek #51 op 30 juni 2016 een lezing over de geschiedenis en het huidige gebruik van het bos. Ook staat hij stil bij het Sloterpark en de Sloterplas, eveneens een groengebied met recreatief gebruik, waar de natuur zowel is ontworpen als op haar beloop wordt gelaten.

De Vrienden van de Sloterplas en landschapsarchitect Pieter Boekschooten zullen tijdens deze avond aanwezig zijn en ingaan op het thema van dit Van Eesterengesprek: ‘Groen voor iedereen’.

Zie de agenda voor de praktische informatie.


Jakoba Mulder en Cornelis van Eesteren bij de afdeling Stadsontwikkeling; 1958.

Uitgelicht

Vaartocht Van Eesteren Museum door Amsterdam Nieuw-West. Foto: Marjori Hong (www.gefladder.nl).Verkoop Tussen Kunst & Vintage. Vrijwilliger Jennifer toont telefoon. Foto: Anna Ietswaart.


van Eesteren Museum