Van Eesterengesprek #44 over Westpoort

Ellen Nieuweboer, directeur ontwikkeling werkgebieden bij de gemeente Amsterdam en Delphine van Wageningen, projectmanager Sloterdijk Centrum komen aanstaande woensdag tijdens het 44 ste Van Eesterengesprek vertellen over de transitie en trends van het bedrijventerrein Westpoort.

Grootste bedrijventerrein van Nederland
Westpoort, dat bestaat uit Sloterdijk en de Haven, is met 37 hectare het grootste bedrijventerrein van Nederland dat ooit is ontstaan als het gevolg van de functionele splitsing van wonen en werken in de jaren ’50 – ’60. Op dit moment vinden er interessante (her)ontwikkelingen plaats, wordt het gebied steeds duurzamer en zijn in het gebied de eerste kantoorkolossen omgebouwd tot woningen.

De dynamiek van Westpoort
Wil je meer weten over de dynamiek van Westpoort en wat deze ontwikkelingen te betekenen hebben voor de werkgelegenheid in Amsterdam Nieuw-West en de nabije omgeving meld je dan aan via deze link. We zien je graag op de Burgemeester De Vlugtlaan.

Datum: woensdag 17 juni
Tijd: 20.00-21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Burgemeester De Vlugtlaan 125
Kosten: € 5,00

Koop tickets


Logo Werk in West
Werk in West
In 2015 werkt het Van Eesteren Museum met het verbindende thema ‘Werk in West’. Met dit project willen we een overzicht geven van het ontstaan en de ontwikkeling van de werkgebieden en de werkgelegenheid in Amsterdam Nieuw-West en de nabije omgeving, op ruimtelijk en sociaal niveau. Hoe onverwacht divers dit werk is, en hoe onverwacht dit Nieuw-West maakt, dat willen we in een manifestatie voor het voetlicht brengen en ervaren. De Westelijke Tuinsteden zijn dikwijls weggezet als monofunctioneel woongebied, maar er is altijd werkgelegenheid geweest. We willen de continuïteit en de veranderingen laten zien in het type werkgelegenheid en de lokaties van deze werkgelegenheid. Zo kunnen we een aantal veronderstellingen over werk in Nieuw-West nader onderzoeken. Door verschillende activiteiten te organiseren waaronder een expositie, Van Eesterengesprekken en excursies gaan we op verkenning en onderzoek uit. Zie de agenda voor de actuele activiteiten.

Maandelijkse Van Eesterengesprekken
De maandelijkse Van Eesterengesprekken in Slotermeer zoomen in op het erfgoed van Van Eesteren en op de huidige tentoonstelling. Enkele sprekers houden een presentatie over het thema van de avond, waarna er gelegenheid is voor vragen en discussie. Bewoners, geïnteresseerden en professionals treffen elkaar hier graag. De avonden vinden meestal plaats op woensdag in het museum of op een andere locatie die een relatie heeft met het onderwerp. Van de meeste Van Eesterengesprekken zijn verslagen gemaakt in de vorm van een cahier.

Uitgelicht

Vaartocht Van Eesteren Museum door Amsterdam Nieuw-West. Foto: Marjori Hong (www.gefladder.nl).Verkoop Tussen Kunst & Vintage. Vrijwilliger Jennifer toont telefoon. Foto: Anna Ietswaart.


van Eesteren Museum