Voortgezet onderwijs

Bekijk je Wijk, programma voor middelbare scholieren
(in samenwerking met Architectuurcentrum Amsterdam & Bureau Monumenten en Archeologie Amsterdam) 

Bekijk je Wijk is een wijkgericht programma voor middelbare scholieren dat zijn eerste editie beleeft in Amsterdam Nieuw-West. De leerlingen maken een wetenswaardige rondwandeling door Slotermeer aan de hand van een speciaal voor jongeren ontwikkelde kaart van Nieuw-West. In het Van Eesteren Museum volgen ze een afsluitende workshop in maquettes. De leerlingen worden uitgedaagd zelf met ideeën te komen op vragen als:

Wat vind je van de grote stadsvernieuwingsoperatie in Nieuw-West? Wat maakt dat je je prettig voelt in een wijk? Waar zou je vernieuwingen willen doorvoeren? Wat is goed en wat moet er op de schop? Het programma bestaat uit vier verschillende lessenseries, elk geschikt voor een andere doelgroep (vso/pro, vmbo, havo, vwo). Meer informatie: www.bekijkjewijk.nl.

Duur: 75 minuten.
Prijs: € 50,- per groep van 7-12 leerlingen.
Locatie: Van Eesteren Paviljoen, Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam.
Reserveren: educatie@vaneesterenmuseum.nl.

Indicatie groepsgrootte:
vwo: 12 leerlingen
havo/vmbo-t: 10 leerlingen
pro/vmbo k/b: 8 leerlingen

Vrijwilliger Christiaan met Basisschool-scholieren in het Buitenmuseum. Foto: Victorien Koningsberger. Winnaars Speelse Prijs Noordmansschool. Foto: Victorien Koningsberger. Docenten Ellen en Colette Speelse Prijs Noordmanssschool. Foto: Victorien Koningsberger.

Leerlingen Visio bezoeken Van Eesteren Museum
23 Leerlingen van Visio, een school voor slechtzienden en blinden, waren donderdag 20 maart 2014 op bezoek bij het Van Eesteren Museum. De drie gidsen Christiaan, Goof en Wouter hadden zich samen met een leerkracht van de school goed voorbereid op hun komst. Er waren drie activiteiten in en om het museum bedacht, en een bezoek aan de museumwoning. Activiteiten met als doel de leerlingen meer informatie te geven over de wijk waarin hun school staat, ondersteunend bij hun lesprogramma op school met het thema ‘De Wijk’.

Het was schitterend weer en de leerlingen met hun begeleiders hadden er reuze zin in. De klas werd verdeeld in drie groepen die al roulerend de activiteiten deden. In het binnenmuseum stond een groep samen met Christiaan stil bij de maquette, waaraan werd gevoeld om een idee te krijgen. Geluisterd werd er naar de uitbreidingsplannen van Van Eesteren met gesloten- en strokenbouw, hoog- en laagbouw. De leerlingen maakten vervolgens hun eigen plan met lego. Goof ging met de jongeren de buurt in, waar hij startte bij het standbeeld van de rustende arbeider. Al snel kwam de vraag hoe hoog het beeld was. Ze kwamen er achter dat het beeld twee keer de hoogte heeft van de blindenstok, die als meetstok fungeerde. In de museumwoning begeleidde Wouter de groep samen met educatie-coördinator Marjolein. Verbaasd werd gereageerd op de grootte van de woonkamer en keuken. Ook hier werd gemeten, ditmaal met armen en voetstappen. Verder werd er naar muziek geluisterd van de pick-up. Toch vonden ze hun eigen muziek op hun mobiel mooier.

Het bezoek was erg bijzonder. De leerlingen waren heel enthousiast en ze stelden goeie vragen. Ook waren ze heel sociaal naar elkaar en hun begeleiders. Het programma Bekijk je Wijk is geschikt gebleken voor deze doelgroep.