Werk in West

In 2015 werkt het Van Eesteren Museum met het verbindende thema ‘Werk in West’. Met dit project willen we een overzicht geven van het ontstaan en de ontwikkeling van de werkgebieden en de werkgelegenheid in Amsterdam Nieuw-West en de nabije omgeving, op ruimtelijk en sociaal niveau.

Hoe onverwacht divers dit werk is, en hoe onverwacht dit Nieuw-West maakt, dat willen we in een manifestatie voor het voetlicht brengen en ervaren. De Westelijke Tuinsteden zijn dikwijls weggezet als monofunctioneel woongebied, maar er is altijd werkgelegenheid geweest.

We willen de continuïteit en de veranderingen laten zien in het type werkgelegenheid en de lokaties van deze werkgelegenheid. Zo kunnen we een aantal veronderstellingen over werk in Nieuw-West nader onderzoeken. Door verschillende activiteiten te organiseren waaronder een expositie, Van Eesterengesprekken en excursies gaan we op verkenning en onderzoek uit.

Meer informatie over het project Werk in West volgt. Zie de agenda voor de actuele activiteiten. Het Van Eesterengesprek #42 op woensdag 15 april is de aftrap in de reeks over ‘Werk in West’ – Arbeidsmarkt, trends en ontwikkelingen in economie en maatschappij.

Expositie ‘Werk in West’
Vanaf 22 oktober 2015 is in het Van Eesteren Museum de tentoonstelling ‘Werk in West’ te zien. Informatie volgt. Zie ook de Agenda.

Brochure Fietsexcursie langs werkplekken in de Tuinen van West; 22 april 2016.

 


 

Logo Werk in West

 

Uitgelicht

Vaartocht Van Eesteren Museum door Amsterdam Nieuw-West. Foto: Marjori Hong (www.gefladder.nl).Verkoop Tussen Kunst & Vintage. Vrijwilliger Jennifer toont telefoon. Foto: Anna Ietswaart.


van Eesteren Museum