Wonen op hoogte

Een pleidooi voor het kwalitatief inzetten van hoogbouw

De werkcommissie Wonen op hoogte verkende de voor- en nadelen van wonen op hoogte binnen de huidige woningbouwopgave. Hun verkenning leidt tot het pleidooi om hoogbouw als een gebiedsontwikkeling in te zetten.

Lees hier de samenvatting van de aanbevelingen van de werkcommissie of Download het rapport 'Wonen op hoogte'

Er is door het Van Eesteren Museum ook een overzicht gemaakt van Wonen op hoogte in Amsterdam met daarin uitgelicht een twintigtal interessante voorbeelden. Download het overzicht

Vijf redenen waarom kwaliteit in hoogbouw achterblijft

1
Monofunctionele of kwalitatief teleurstellende invulling van programma
2
Beperkte interesse in gemengd programma vanuit financiële wereld
3
Hoogbouw zonder goede relatie met de omgeving
4
Matige kwaliteit uitvraag: penny wise pound foolish
5
Beperkte kwaliteitstoets, niet in verhouding tot impact

Hoe krijgt wonen op hoogte een kwaliteitsimpuls?

Voor de werkcommissie is het – gezien de grote investeringen – evident dat hoogbouw niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal, ecologisch en visueel iets aan de samenleving en omgeving terug zou moeten geven. Hoe kan hoogbouw dat potentieel verzilveren? De werkcommissie stelt daarvoor een aantal voorwaarden en vijf uitgangspunten.

Hoogbouw als gebieds­ontwikkeling

 1. Samenspel tussen hardware, software en orgware
 2. Aangescherpt besluitvormings­proces
 3. Kwaliteit middels vijf uitgangspunten

Kwaliteit middels vijf uitgangspunten

 • Hoogbouw voor iedereen
 • Hoogbouw als verbinder
 • Hoogbouw als monument
 • Hoogbouw als ecotoop
 • Hoogbouw als klimaatmachine

Oproep tot actie

De werkcommissie ziet tenslotte ook enkele concrete acties voor zich die op korte termijn nodig zijn. De realisatie van kwaliteit is niet alleen een kwestie van goed plannen maken en ontwerpen. Het vraagt ook meer stringente voorzieningen en verder onderzoek. De belangrijkste acties zijn voor de diverse betrokkenen op een rijtje gezet. De werkcommissie hoopt dat diverse partners in de komende periode een vervolg geven aan de verdere uitwerking hiervan in samenwerking met diverse partijen.

Rijksoverheid

 1. Het is tijd om het bouwbesluit meer hoogbouw­bestendig te maken.
 2. Veranker natuur­voorzieningen in de wetgeving door ze als een standaardnor-mering op te nemen in het bouwbesluit.
 3. Stel een leidraad op voor woonkwaliteit vergelijkbaar met de London Housing Design Guide.

Gemeentes

 1. Faciliteer en stimuleer kavelover­stijgend werken in de uitvraag.
 2. Onderzoek de mogelijkheid en de potentie van bestemmings­vrije zones voor hoogbouw.
 3. Stel niet alleen een supervisor bovengronds, maar ook een supervisor ondergronds bouwen aan.
 4. Stel een toetsbaar, meetbaar en controleerbaar beoordelings­systeem op voor maximale kwaliteit in hoogbouw.

Ontwikkelaars

 1. Werk aan nieuwe financiële en organisatorische principes om hoogbouw voor verschillende doelgroepen en programma’s toegankelijk te maken.
 2. Werk aan nieuwe finan­ciële, juridische en organisa­torische model­len om bewoners te betrekken bij het program­meren en de (door)-ontwik­keling van hoogbouw.
 3. Er is meer aandacht nodig voor de prestatie van hoogbouw op de langere termijn.

Ontwerpers

 1. Er is meer ontwerpend onderzoek nodig voor het ontwikkelen van nieuwe woonvormen en typologieën in hoogbouw.
 2. Er is meer parametrisch onderzoek nodig om de ruimtelijke, logistieke en energetische effecten van hoogbouw in de tijd beter te beoordelen.
 3. Er is meer onderzoek nodig naar de woonbeleving van gezinnen en van andere doelgroepen op hoogte.