Western Garden Cities

test

Kaart van het Algemeen UItbreidingsplan van Amsterdam (AUP), Dienst der Publieke Werken, 1935.

Kaart van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP), Dienst der Publieke Werken, 1935.