Projecten

Fruittuin van West

Wil & Lisan Sturkenboom

Roos brengt een bezoek aan de Fruittuin van West. Zeven jaar geleden verkochten Wil en Lisan Sturkenboom de biologische dynamische boomgaard in Dronten om in Amsterdam hun droombedrijf te verwezenlijken. Ze wilden dichtbij de stad een plek creëren waar de stad en het platteland écht samen komen! Dit gebeurde niet zomaar in een polder, maar in een bijzondere polder: de Osdorperbinnenpolder. Deze polder maakt deel uit van vier polders waaruit de Tuinen van West nu bestaan en kent evenals de andere drie polders een lange ontstaansgeschiedenis vanaf de ontginning door Kennemerboeren in de vroege Middeleeuwen. Moeras werd akkerland, akkerland werd weiland, land werd door afgraving water en vervolgens weer land, en ook meren werden land. Het Algemeen Uitbreidingsplan, ook wel het AUP genoemd, van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren c.s. voor de uitbreiding van Amsterdam, had grote invloed op de polders. Met name de Osdorperbinnenpolder-Noord onderging een grote transformatie. Van Eesteren nam hier geïnspireerd op de drooggemaakte Beemster een proef en maakte na turfwinning en droogmakerij een polder voor landbouw met lange lanen en en bomen. De oorspronkelijke plannen van het AUP uit 1934 wijzigden nadien steeds. In 2007 besloot het stadsdeel Nieuw-West dat het gebied verder ontwikkeld moest worden tot uniek, multifunctioneel stadslandbouw-en recreatiegebied: Tuinen van West.

 

Verborgen stuk Amsterdam

Wil en Lisan zijn met hun gezin één van de ondernemers, die terecht kwamen in in dit verborgen stuk Amsterdam op het platteland, maar toch vlakbij de stad.  Eerst werd een boomgaard van maar liefst 400 jonge bomen aangeplant,  een woonhuis en schuur werden gebouwd. Er kwam een kaaswerkplaats, een tuincafé met terras en vuurplaats een tuinlokaal en een werkschuur: de Fruittuin van West was geboren.

 

Pluk en ga mee

Kom een keer fruit plukken! Of lees hier meer over de Fruittuin van West. Wil je meer weten en leren over deze bijzondere Fruittuin? Ga dan mee op excursie op zondag 20 maart 2022 om 13.30 met landschapsarchitect Pieter Boekschooten door de Tuinen van West. Meer info volgt! 

Hier kun je de Fruittuin van West vinden