Afdeling Stadsontwikkeling

In 1928 wordt de afdeling Stadsontwikkeling van de Dienst der Publieke Werken in in Amsterdam opgericht. Deze afdeling zal zich gaan buigen over de plannen voor de uitbreidingsgebieden ten westen en zuiden van Amsterdam.

Stadsbeeld
De afdeling Stadsontwikkeling werkt samen met de Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam aan de stadsuitbreiding. De Woningdienst is meer actief betrokken bij de bouw terwijl Stadsontwikkeling de kwaliteit van het stadsbeeld bewaakt. Deze taakscheiding leidde geregeld tot conflicten.

Ontwerpafdeling
Van Eesteren wordt in 1929 aangetrokken bij Stadsontwikkeling als hoofd van de ontwerpafdeling. Hij werkt daarin nauw samen met Theo K. van Lohuizen die leiding geeft aan het onderzoeksteam. In 1959 vertrekt Van Eesteren om zich te wijden aan het – niet gerealiseerde – stedebouwkundig plan van Lelystad. Hij wordt opgevolgd door Jakoba Mulder (tot 1965).

 

Jakoba Mulder en Cornelis van Eesteren bij de afdeling Stadsontwikkeling; 1958.