Visie

Cornelis van Eesteren was een visionair. Hij was betrokken bij verschillende initiatieven die van enorme invloed zijn geweest op de moderne stedenbouw, architectuur en kunst.

De Stijl
Door zijn samenwerking met Van Doesburg wordt Van Eesteren opgenomen bij De Stijl. De Stijl staat voor een kunststroming waarvan de oprichter, Theo van Doesburg, dichterbij een ‘universele waarheid’ wil komen door abstracte beelden op te bouwen uit vlakken en lijnen in primaire kleuren. Lees hier meer.

Het Nieuwe Bouwen
Het zogenaamde ‘Nieuwe Bouwen’ was overal in Europa en de Verenigde Staten zichtbaar. De Nederlandse tak, het Functionalisme of Nieuwe Zakelijkheid, komt vanaf de jaren ’30 op gang. Het betekent het begin van de stedenbouwkunde als wetenschappelijke discipline. Het ideaal was het scheppen van een – tijdloze – democratische architectuur die tegemoet komt aan de behoeften van de burger. Het Algemeen Uitbreidingsplan, met Van Eesteren als hoofdontwerper, is het Amsterdamse voorbeeld van het Nieuwe Bouwen. Lees hier meer.

De functionele stad
Van Eesteren is van 1930 tot 1947 voorzitter van de Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM), een serie internationale conferenties over moderne architectuur en stedenbouw. Als stedenbouwkundige krijgt hij de opdracht het vierde congres te organiseren met als thema ‘De functionele stad’. Aanleiding hiervoor is de wereldwijde problematiek rond dichtbevolkte binnensteden. Van Eesteren onderscheidt bij zijn stedenbouwkundige ontwerpen vier primaire functies van de stad: wonen, werken, verkeer en recreatie. Deze vat hij samen met de term ‘de functionele stad’. Lees hier meer.

Cornelis van Eesteren en Theo van Doesburg in het atelier aan de Rue du Moulin Vert in Parijs; 1923.C. van Eesteren Th. van Doesburg, 1923 Model Maison d’artiste_Affiche 'Wonen Werken Verkeer Ontspanning in de Hedendaagse Stad'. CIAM-tentoonstelling 1935, Stedelijk Museum Amsterdam.Luchtfoto van Geuzenveld in noordoostelijke richting; 1962. Op deze foto is de open bebouwing die zo typerend is voor het Nieuwe Bouwen duidelijk te zien. De woningen zijn zo gebouwd dat er voldoende lucht, licht, ruimte en groen is.