De tuinsteden als wederopbouwgebied

Folder Amsterdam Westelijke Tuinsteden 11/30. Een wederopbouwgebied van nationaal belang.

Folder Amsterdam Westelijke Tuinsteden 11/30. Een wederopbouwgebied van nationaal belang.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Westelijke Tuinsteden één van de dertig 
De Westelijke Tuinsteden in Amsterdam is één van de dertig geselecteerde gebieden. De Westelijke Tuinsteden zijn onderdeel van de uitbreiding van Amsterdam volgens het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit 1934 van de stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. De nieuwe woonwijken werden vanaf 1951 aangelegd volgens vernieuwende stedenbouwkundige en architectonische ideeën, die braken met het traditionele gesloten bouwblok met doorlopende straatwanden. De oude chaotische stad met slechte woningen maakte plaats voor licht, lucht en ruimte. Verschillende functies als wonen, werken, verkeer en recreatie zijn grotendeels gescheiden.

Brochure
Recent is door de Rijksdienst een brochure gemaakt dat in tekst en beeld laat zien waarom de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is. Deze brochure is bedoeld voor bewoners van de tuinsteden, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Deze publicatie is hier als PDF te downloaden, en in een gedrukte variant beschikbaar in onder meer het Van Eesteren Museum. En hier zijn de brochures te bekijken van de andere wederopbouwgebieden.

Uitgelicht