Amsterdam-Noord

Tussen 1910 en 1958 was Amsterdam-Noord een verzameling dorpen en tuindorpen ‘aan de overkant van het IJ’. Met de grote annexatie van 1921 werden de vroegere gemeenten Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp onderdeel van de gemeente Amsterdam. Aanvankelijk zag Van Eesteren niets in verdere stadsuitbreidingen ten noorden van het IJ, in verband met de barrièrewerking van het water.

Halverwege de jaren vijftig bleken de stadsuitbreidingen ten zuiden van het IJ in het kader van het Algemeen Uitbreidingsplan van 1934 niet voldoende om de groeiende woningbehoefte van de stad op te vangen. In 1958 werd een aanpassing uitgevoerd op het AUP die nieuwe wijken in Amsterdam-Noord mogelijk maakte. Dit kon ook dankzij de bouw van de Coentunnel en de IJtunnel in de jaren zestig.

De planontwikkeling van Amsterdam-Noord begon in 1958 en duurde tot 1973. De wijken in Noord die uit het AUP verrezen zijn Nieuwendam-Noord (1962), Buikslotermeer (1966), Molenwijk (1966) en Banne Buiksloot (Zuid in 1965 en Noord in 1974).

Eengezinswijken
In Noord werd al eerder begonnen met de stadsuitbreiding; na jarenlang getouwtrek over het bebouwingsplan verrezen daar in de jaren twintig Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Oostzaan. In de jaren dertig wil men meer van dit soort wijken met kleine eengezinswoningen voor arbeiders.

Het AUP echter volgt een nieuwe lijn, namelijk dat groei van het stadsdeel beperkt dient te worden. Stadsuitbreiding is noodzakelijk, maar dan in westelijke en zuidelijke richting. De lagere grondprijzen van de geannexeerde gebieden buiten de ringspoorbaan, maakt laagbouw daar financieel mogelijk. Noord zou voorbehouden blijven aan industrie en recreatie. Een van de argumenten is dat de pontverbinding de forensenstromen niet aan kan.

IJtunnel
Het plangebied in Nieuw-West en Buitenveldert is echter sneller bebouwd dan beoogd. Als in 1953 dan toch besloten wordt tot een tunnel die de Amsterdamse oevers zal verbinden, kan woningbouw op bouwlocaties in Noord van start gaan. De uitbreidingsplannen voor Noord worden in 1958 vastgesteld door de gemeenteraad en in 1961 door het rijk. De IJtunnel wordt geopend in 1968.