Bos en Lommer

De naam Bos en Lommer is ontleend aan een in 1940 gesloopte boerenhofstede met die naam langs de Sloterdijkermeerweg, die Sloterdijk met de Sloterdijkermeerpolder, thans de Sloterplas, verbond. Nabij deze plaats bevindt zich nu het Bos en Lommerplein. De naam Landlust komt van een voormalige boerderij aan de Haarlemmerweg.

In de jaren twintig en dertig werden nabij de uit het begin van de 20e eeuw daterende Admiraal de Ruijterweg woningen in de traditionele gesloten bouwblokken gebouwd.

Voorloper
Bos en Lommer kan als voorloper van de Westelijke Tuinsteden worden beschouwd. Het stedenbouwkundig plan voor Bos en Lommer is ontwikkeld tussen 1930 en 1933. In 1936 werd begonnen met de bouw van Landlust; Bos en Lommer volgde twee jaar later.

Strokenbouw
Eind jaren dertig werd in de wijk Landlust als eerste geëxperimenteerd met strokenbouw, de eerste uiting van de open bebouwingswijze. Bos en Lommer is de eerste wijk waar de nieuwe ideeën over stedenbouwkunde op grotere schaal worden toegepast. De kavels worden deels bebouwd met (halfopen) woonblokken, deels met strokenbouw.

Crisistijd
Door de crisis van de jaren dertig moeten de plannen voor Bos en Lommer worden aangepast. De prijzen van de bouwgrond binnen de ringspoorbaan zijn zo hoog, dat er in een hogere dichtheid gebouwd moet worden om de huren betaalbaar te houden. Er is dus minder ‘licht en lucht’ tussen de stroken dan oorspronkelijk gepland.

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ligt de bouw van 1942 tot 1948 stil. Het westelijke deel kwam na de oorlog tot stand, dit deel wordt tegenwoordig de Kolenkitbuurt genoemd, naar de opvallende Opstandingskerk in de buurt die ook wel ‘Kolenkit’ wordt genoemd. De wijk was eind 1958 volgebouwd.