Buitenveldert

Buitenveldert ligt in de Binnendijkse Buitenvelderse Polder, en maakte tot 1921 deel uit van de gemeente Nieuwer-Amstel. Na de annexatie kwam de gemeentegrens te liggen bij de Kalfjeslaan en het gebied ten noorden daarvan werd in het kader van het Algemeen Uitbreidingsplan van 1935 bestemd voor de zuidelijke tuinstad Buitenveldert.

Prinses Irenebuurt
Het gebied tussen de Stadionkade en de Ringspoorlijn met het Zuiderstation was al in 1917 onderdeel van het Plan Zuid van Berlage, maar werd niet in die vorm gerealiseerd. In 1940 werd voor dit gebied, als onderdeel van het AUP, een nieuw plan gemaakt, het Plan Zuideramstelkanaal (nu de Prinses Irenebuurt). Deze buurt vormt de schakel tussen het Plan Zuid van Berlage en het Buitenveldert van Van Eesteren. Het is een bijzondere buurt met architectuur uit de jaren vijftig tot Post-Moderne gebouwen.

Tuinstad Buitenveldert
De tuinstad Buitenveldert, ten zuiden van de Ringspoorbaan, is het laatst gerealiseerde deel van het Algemeen Uitbreidingsplan. De eerste steen werd gelegd in 1958, een jaar later konden de eerste woningen in gebruik genomen worden. Het grootste deel van de tuinstad werd gebouwd in de jaren zestig. Het belangrijkste winkelcentrum is het Gelderlandplein, een groot overdekt winkelcentrum met veel speciaalzaken. De meeste (grotere) voorzieningen zijn geconcentreerd rond dit winkelcentrum. In het noordwesten ligt het uitgebreide gebouwencomplex van de Vrije Universiteit.

Rotterdamseweg
Dwars door de wijk lag van noord naar zuid het beoogde tracé van de Rotterdamseweg, een nooit gerealiseerde autosnelweg van Amsterdam naar Rotterdam dwars door het Groene Hart. Tot de jaren tachtig bleef het dijklichaam voor deze weg gereserveerd maar omdat de weg uiteindelijk nooit zou worden aangelegd werd het tracé uiteindelijk bestemd voor aanvullende woningbouw en werd volgebouwd. Tegenwoordig vormt de Buitenveldertselaan de belangrijkste noord-zuidverbinding richting Amstelveen.

Gijsbrecht van Aemstelpark
Centraal gelegen is het het Gijsbrecht van Aemstelpark. Het is een groene verbindingszone tussen het Amsterdamse Bos ten westen van de tuinstad en het Amstelpark ten oosten ervan. In het fraai aangelegde Amstelpark werd in 1972 de Floriade gehouden, waarvan nog vele voorzieningen beschikbaar zijn voor de huidige bezoekers.

Buitenveldert is zeg maar het chique zusje van de Westelijke Tuinsteden. Over het ruim opgezette Buitenveldert was stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren bijzonder tevreden. Hij woonde er zelf tot op hoge leeftijd. “Als je werkelijk wilt weten hoe ik het AUP bedoeld heb, dan moet je in Buitenveldert gaan kijken.” – Cornelis van Eesteren.

Gijsbrecht van Aemstelpark met Ontmoetingseiland. Gezien naar de Willem van Weldammelaan (rechtuit), dwars is Gijsbrecht van IJselsteinstraat nrs. 11 t/m 63 (ca.)(achterzijde, vrnl.); en links tevens brug nr. 826, vanaf parkeiland t.h.v. Enzerinck. Foto: Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening; augustus 1965.Galerijflats aan de A.J. Ernststraat in Buitenveldert, architect Joh. Brouwer en C.W. Schaling; 1960-1964. Foto: Victorien Koningsberger.Architectuurwandeling Buitenveldert. Foto: Victorien Koningsberger.Vogelvlucht AUP Buitenveldert gezien naar het Zuidwesten. Op de voorgrond een deel van Plan Zuid van Berlage. Er achter de toekomstige Tuinstad Buitenveldert. Links de Amstel; 1935. Kaart: Dienst der Publieke Werken.Gijsbrecht van Aemstelpark. Ommuurde open ruimtes in talud van genoemd park in het oostelijk deel van parkeiland Enzerinck t.h.v. (ca.) De Kamp nr. 3 (niet zichtbaar) en gezien naar huizenrijen Wildenborch, Kiefskamp en Slangenburg (vlnr.). Augustus 1965. Foto: Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening.Brug nr. 805, waar de Buitenveldertselaan en het Gijsbrecht van Aemstelpark in Buitenveldert elkaar kruisen. Architect: Dienst der Publieke Werken; 1961-1962. Foto: Victorien Koningsberger.Cannenburg in Buitenveldert. Garagewoningen. Foto: Victorien Koningsberger.Villa in Buitenveldert. Foto: Victorien Koningsberger.