Geuzenveld

Tuinstad Geuzenveld is halverwege de jaren vijftig gerealiseerd, en bestaat uit zes buurten. Alle gelegen rond het Lambertus Zijlplein. Elke buurt is door een andere architect ontworpen, met als hoofddoel functioneel wonen. Dat de woningen niet te frivool mochten zijn is overigens een van de weinige zaken waar de zes architecten het over eens waren. Door de verschillende architectonische opvattingen is Geuzenveld een gevarieerde wijk geworden. De stedelijke vernieuwing heeft aan deze diversiteit bijgedragen. Er is een mix ontstaan aan naoorlogse woningen in de sociale huursector en de nieuwe koopwoningen in de grote appartementencomplexen.

Van de nieuwbouw springt het Parkrandgebouw aan het Eendrachtspark het meest in het oog. Ook noemenswaardig zijn de scholen van het Amsterdamse H-type, die hun naam ontlenen aan de H-vormige plattegrond. Kenmerkend zijn de klaslokalen zodanig op de zon gesitueerd dat er lekker veel licht binnenvalt. De wijk grenst aan natuur- en recreatiegebieden de Brettenzone en het voormalige poldergebied Tuinen van West. En op het randje tussen stad en polder staat een blokje van zes atelierwoningen. Al in de jaren vijftig vond men dat kunstenaars meer kleur gaven aan de wijk. De creatievelingen horen er nog altijd bij in Geuzenveld, net als de vele studenten.

Lees verder
*
Over het stedenbouwkundig plan Geuzenveld
* En lees verder over de Tuinstad Slotervaart

Geuzenveld

Ruys de Beerenbrouckstraat in Geuzenveld met buslijn 21; 1957.