Groene Longen

Amsterdam als hand
De stad werd in het Algemeen Uitbreidingsplan niet met een extra rand bebouwing uitgebreid, maar kreeg een lobbenstructuur, waarbij de nieuwe uitbreidingen als vingers aan een hand in het omringende groene land steken, dat als groene scheggen tot diep in het stedelijke gebied naar binnen reikt. Daardoor kunnen bewoners van de stad, ook vanuit het stadscentrum, binnen tien minuten in een groengebied zijn. Dat is uniek in de wereld.

Groene scheggen
De scheggen zijn tegen de klok in: Spaarnwoudescheg, Sloterscheg, Amsterdamse Bosscheg, Amstelscheg, Diemerscheg, Waterlandscheg, Twiskescheg en Zaanse scheg. In de gemeentelijke Structuurvisie 2040, vastgesteld in 2011, is deze scheggenstructuur als belangrijk structurerend element opgevoerd. Ook bij een groeiende stad kan de relatie tussen bebouwing en omringend groen zo in stand blijven. Het is voor de leefbaarheid van de stad van levensbelang om de groene longen in en om de stad te koesteren, en verder te benutten voor met name recreatieve doeleinden.

Kaart van het Algemeen UItbreidingsplan van Amsterdam (AUP), Dienst der Publieke Werken, 1935.Vogelvlucht AUP Buitenveldert gezien naar het Zuidwesten. Op de voorgrond een deel van Plan Zuid van Berlage. Er achter de toekomstige Tuinstad Buitenveldert. Links de Amstel; 1935. Kaart: Dienst der Publieke Werken.