Nieuw Sloten en De Aker

Nieuw Sloten
Ook een hele wijk kan aangeduid worden als ‘opvallend’, al is het alleen al door de ontstaansgeschiedenis. Zoals Nieuw Sloten, gebouwd op grond waar tuinders naar uit konden wijken toen Overtoomse Veld werd gebouwd. Maar toen kwamen er weer gemeentelijk plannen, dit keer voor Olympische Spelen in Amsterdam.

Met de hoop dit in 1992 te realiseren, werd al vanaf 1985 met de tuinders onderhandeld over de overname van het gebied voor de bouw van een Olympisch dorp (dat na de Spelen een woonwijk zou worden). Ondanks dat deze Olympische Spelen al in 1986 aan Barcelona werden toegewezen ging de ontwikkeling van het woningbouwgebied voortvarend verder. Tuinbouwgebied Sloten maakte plaats voor nieuwbouwwijk Nieuw Sloten, genoemd naar het nabijgelegen dorp Sloten. Compacter bebouwd dan de omliggende toen dertig jaar jongere Westelijke Tuinsteden. Straten werden hier vernoemd naar steden en dorpen in België. Waarom? Omdat de wijk van bovenaf een beetje op België lijkt.

De Aker
Halverwege de jaren zeventig was Osdorp ‘af’, beter gezegd vol. Uitbreiding was nodig in de jaren negentig en aan de westkant ontstond, na wederom verdrijving van tuinders, woonwijk De Aker, genoemd naar de Middelveldsche Akerpolder, waarin deze is gelegen. Straten werden vernoemd per thema. Zo zijn er de Bergenwijk, de Merenwijk, de Eilandenwijk en de Geldwijk, waar het Ecuplein met winkelcentrum Dukaat tegenover de Eurokade (zo genoemd voor de invoering van deze valuta!) is gelegen. Eyecatchers hier zijn Zorro, de schijnbaar zigzag-vormige toren op eerdergenoemd plein, en de in 2010 gerestaureerde Akermolen, dankzij inspanningen van bewoners behouden en nu een goed bezocht theehuis.

Tekst: Shirley Brandeis, i.s.m. Erik Swierstra (o.a. Van Eesteren Museum) en Cathelijn Groot (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties). De redactie lag bij Iris Dik, initiator/curator van het culturele programma Nieuw-West Open. Zie www.nwopen.nl voor het verhaal als PDF, het gidsje en meer achtergrondinformatie.