Plan Overtoomse Veld

In 1957 kan begonnen worden met de bouw van de laatste tuinstad; Overtoomse Veld. De Westlandgracht maakte aanvankelijk deel uit van Overtoomse Veld en werd  in de jaren twintig aangelegd op het grondgebied van de in 1921 geannexeerde gemeente Sloten.

Prefab
De grondprijzen liggen binnen de ringspoorbaan hoger dan daarbuiten. Daarom moet in Overtoomse Veld in hogere dichtheden gebouwd worden dan in de vier tuinsteden. Om meer kosten te besparen wordt gebouwd met prefab-systemen zoals van de Rijnlandse Betonbouwmaatschappij (RBM) en een variant van het Airey-systeem.

Scholen
De gemeente heeft Overtoomse Veld aangewezen als een geschikte locatie voor scholen voor zowel leerlingen uit de nieuwe tuinsteden als uit Oud-West en de Jordaan. Naast een aantal lagere scholen worden verschillende middelbare scholen en een kweekschool gebouwd.

Westlandgracht
De Westlandgracht werd aangelegd in de jaren twintig op het grondgebied van de in 1921 geannexeerde gemeente Sloten. De Westlandgracht maakte aanvankelijk deel uit van Overtoomse Veld.

De door architect Herman Knijtijzer ontworpen flats aan de Jan Evertsenstraat in Overtoomse Veld. Foto: Erik Swierstra.

De door architect Herman Knijtijzer ontworpen flats aan de Jan Evertsenstraat in Overtoomse Veld. Foto: Erik Swierstra.