Plan Slotermeer

In 1939 wordt als eerste deeluitwerking van het AUP het plan voor de wijk Slotermeer vastgesteld. De eerste paal wordt geslagen op 1 december 1951 en in het najaar van 1952 kunnen de eerste woningen in gebruik genomen worden. Op 7 oktober 1952 opent koningin Juliana de eerste Amsterdamse Tuinstad buiten de Ringspoorbaan.

Lijn 13 verbindt Slotermeer met de stad. De tramlijn wordt in 1954 doorgetrokken vanaf het Bos en Lommerplein naar het Sloterparkbad.

Globaal
Het plan voor Slotermeer was het eerste uitgewerkte deelplan van het AUP. Als het na de oorlog moet worden uitgevoerd, blijkt het echter niet meer te voldoen. Negen nieuwe deelplannen vullen nu het ‘plan-in-hoofdzaak’ in.

Bijna alle woningbouw in Slotermeer wordt uitgevoerd door de Woningdienst in samenwerking met de woningbouwverenigingen.

Supervisors
De wijk in opbouw wordt verdeeld in zes wijkdelen; zes architecten zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de bebouwing van een wijkdeel: B. Merkelbach, A.J. van der Steur, B. Bijvoet, A. Eibink, C. Wegener Sleeswijk en M. Duintjer. Veel artistieke vrijheid hebben ze echter niet; zowel de kavels als de bouwtechniek liggen vast.

Duplexwoning
Nieuw is de duplexwoning; een eengezinswoning met twee voordeuren zodat boven- en benedenverdieping apart bewoond kunnen worden. Is de ergste woningnood voorbij, dan zouden de etages kunnen worden samengevoegd. Dit is vrijwel nergens gebeurd.

Arm en rijk
Langs het Sloterpark, het Eendrachtspark en langs de Haarlemmerweg worden koopwoningen gebouwd; de zogenaamde ‘gouden randen’. Het is de bedoeling dat dit zal leiden tot meer contact tussen arbeiders en welgestelde Amsterdammers.

Het Vrijheidscarillon op Plein '40-'45 in Slotermeer; circa 1962.Prentbriefkaart. Amsterdam W., Burgemeester de Vlugtlaan; circa 1960.
Eerste Plan voor de Tuinstad Slotermeer en de Sloterplas; 1939. Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1952 een gewijzigd plan gemaakt. Kaart: Dienst der Publieke Werken.

Eerste Plan voor de Tuinstad Slotermeer, het Sloterpark en de Sloterplas; 1939. Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1952 een gewijzigd plan gemaakt. Kaart: Dienst der Publieke Werken.