Speelplaatsen

Tot de Tweede wereldoorlog is er weinig speelgelegenheid in de stad. Vanaf 1946 brengt de gemeente hier verandering in en legt alsnog ruim 700 speelplaatsen aan. Bij de aanleg van de nieuwe tuinsteden wordt al vanaf het begin rekening gehouden met speelgelegenheid. De open bebouwing biedt hier ook ruimte voor. De ontwerpers gaan uit van een maximale afstand van 400 meter tussen woning en speelplaats.

Aldo van Eyck
Een groot deel van de speelplaatsen wordt ontworpen door architect Aldo van Eyck in opdracht van Publieke Werken. Hij koppelt nieuwe inzichten over stedenbouw aan een moderne visie op opgroeiende kinderen. De onbeweeglijk toestellen met hun abstracte vormgeving moeten de verbeelding van het kind prikkelen en niet invullen. Voor de buurt betekent een speelplaats volgens Van Eyck een dynamische plek die tot ontmoetingen en saamhorigheid leidt.

Speelse Stad
In 2011 vond in en rondom het Van Eesteren Museum de manifestatie ‘de Speelse Stad van Aldo van Eyck’ plaats, met aandacht voor het spelen in de stad toen en nu. We ontwikkelden een speciale fietsroute, hieronder te downloaden of in het museum op te halen. Zowel voor kinderen als volwassenen leuk en interessant.

Door Aldo van Eyck ontworpen speelplaats in Buitenveldert.

Hovenverkaveling met een plantsoen en een door Aldo van Eyck ontworpen speelplaats in Buitenveldert.