‘Heilige Huisjes’

Amsterdam Nieuw-West is 25 kerken rijk. De kerkgebouwen vertellen het verhaal over de totstandkoming van dit wederopbouwgebied: op de plattegrond van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. De kerken, uit de periode 1945-1970, zijn prachtige voorbeelden van nieuw ruimtelijk en sociaal-culturele inzicht. Voor Van Eesteren was de kerk als fysieke bouwvolume een stedenbouwkundig ingrediënt, waarmee hij variatie aanbracht in de ‘monotone’, door woningbouw gedomineerde, buurten. En door hun sociaal-culturele rol bevorderden kerken de gemeenschapsvorming in de buurten.

Door rond te lopen in de kerken, waarvan één tegenwoordig moskee is, wordt het verschil tussen de gebouwen goed ervaren. De twee Rooms-katholieke kerken zijn door de vroegchristelijke basilica’s geïnspireerd en voor de twee protestantse kerken dienden sobere gereformeerde godshuizen uit de voorgaande eeuwen als voorbeeld. De twee bouwstijlen verschillen extreem van elkaar, net als de verschillende opvattingen tussen traditie en modern. Tot welke kerk de gelovigen behoorde werd tevens inzichtelijk gemaakt door de monumentale kunst: geïntegreerde mozaïeken, beton reliëfs en glasappliquè.

Het fraaie architectonische bedehuizenconcept van toen is nu een erfgoedkwestie. Drie van de vier gebouwen zijn gemeentelijke monument. Nieuwe bestemmingen en dreigende afbraak roepen de daarbij behorende emoties op. Zijn de kerken, die Van Eesteren op zijn plattegrond zorgvuldig heeft gerangschikt, nog wel heilig? Wat is de toekomst van kerkengebouwen in Nieuw-West? Architectuurhistoricus Jasmin Šporer laat je kijken naar stedenbouw, architectuur, religie en beeldende kunst.

Tijdens de fietsexcursie ‘Heilige Huisjes’ op zaterdag 16 januari én 2 april 2016 gaan we langs bij vier religieuze gebouwen. Zie de agenda voor meer info.

Lees alvast artikelen over de excursie, hergebruik en bescherming van het naoorlogse erfgoed:
Recensie van eerdere excursie op www.nicenieuwwest.nl
Verslag van het Van Eesterengesprek #20 – Hergebruik van het Religieus Erfgoed in de Westelijke Tuinsteden
Artikel Bescherming en waardering van het Naoorlogs Erfgoed, door Jasmin Šporer


De Lourdeskerk. Foto: Victorien Koningsberger.

Uitgelicht

Tentoonstelling We built this city on Rock and Roll - Foto Luuk KramerVerkoop Tussen Kunst & Vintage. Vrijwilliger Jennifer toont telefoon. Foto: Anna Ietswaart.


van Eesteren Museum