ANBI

ANBI-status
Het Van Eesteren Museum is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status bij de belastingdienst houdt in dat schenkingen en erfstelling aan het museum vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting en dat het fiscaal zelfs voordelig is om aan het Van Eesteren Museum te geven of schenken. De Geefwet staat een particulier toe 25% extra af te trekken van de belasting, voor bedrijven is de aftrek zelfs 50%. Zo stimuleert Het Rijk de ondersteuning van cultuur door particulieren en bedrijven.
Informatie over schenken is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Partners en sponsoren
Het Van Eesteren Museum is voor de financiering voor een groot deel afhankelijk van subsidies en donaties. Het wordt ondersteund door partners en sponsoren.

Steun het museum
Wilt u ons ook (financieel) steunen? Graag! Dat stellen wij zeer op prijs. Het kan door zowel particulieren als instellingen en bedrijven.
Heeft u vragen over sponsoring van het museum of wilt u daarover meer informatie? Neem dan contact op met Jorn Konijn via jorn@vaneesterenmuseum.nl.

Museumregister
Het Van Eesteren Museum is opgenomen in het Museumregister Nederland en is een erkend museum.


ANBI

Statutaire naam: Stichting Van Eesterenmuseum
Ook genoemd: Van Eesteren Museum
Postadres: Freek Oxstraat 27-hs, 1063 ZV  Amsterdam
Bezoekadres: Noordzijde 31, 1064 GV  Amsterdam
Het RSIN fiscaal nummer: 822250251
Bankrekeningnummer: NL50RABO0118287842

Bestuur
De functie van de bestuurders
– Voorzitter: Birgitte de Maar
– Penningmeester: Robert Kohsiek
– Algemene leden: Nadia Abdelkaui, Virgill Olvira, Michiel Rohlof en Gus Tielens
Rooster van aftreden & nevenfuncties bestuur Van Eesteren Museum d.d. juni 2023 (.pdf).

Jaarverslag
In het Van Eesteren Museum Jaarverslag vindt u een verslag van de verrichtte activiteiten in dat jaar, de financiële ontwikkelingen en een financieel overzicht met de balans en de staat van baten en lasten.
Jaarverslag 2022 (.pdf)
Jaarverslag 2021 (.pdf)
Jaarverslag 2020 (.pdf)
Jaarverslag 2019 (.pdf)

Financiële verantwoording 2022 ANBI Algemeen

 

Van Eesteren Paviljoen, Foto: Luuk Kramer