Buitenmuseum

Vanaf 1951 werd Slotermeer gebouwd, de eerste Amsterdamse Tuinstad buiten de Ringspoorbaan. Het gemeentelijk beschermd stadsgezicht rondom de Burgemeester de Vlugtlaan, het buitenmuseum, is een hoogtepunt in de naoorlogse stedenbouw en architectuur. Het Van Eesteren Museum laat je kennismaken met het cultuurhistorisch erfgoed van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren.

De vernieuwende stedenbouwkundige en architectonische ideeën braken met het traditionele gesloten bouwblok met doorlopende straatwanden. De oude chaotische stad met slecht gebouwde, onhygiënische woningen maakte plaats voor licht, lucht en ruimte. De bijzondere ruimtelijke is nog altijd voelbaar, en is vooral in Slotermeer bijzonder gaaf gebleven.

Wandeling met gids
Ontdek het ‘levend openluchtmuseum’, met een ‘collectie’ bestaande uit woningen, plantsoenen, winkels, parken, pleinen en straten.
Klik hier voor meer informatie over de wandeling met een gids.

Ontstaan
Met de omvangrijke stedelijke vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden aan het begin van deze eeuw, groeide ook het besef dat Amsterdam Nieuw-West cultuurhistorisch gezien een belangrijk gebied is. In 2007 ontstond zo het gemeentelijk beschermd stadsgezicht in Slotermeer. 
Voor het behoud van dit deel van Amsterdam, nu het buitenmuseum, is flink gestreden. Het was de wisselwerking tussen lokale politiek, woningcorporaties en bewoners die ervoor zorgde dat het Van Eesteren Museum ontstond. Lees er hier meer over.

Woonblok aan de Speelmanstraat en het Gerbrandypark. Ontworpen door archictectenbureau Evers & Sarlemijn. Foto: Victorien Koningsberger.Burgemeester De Vlugtlaan; jaren vijftig.Prentbriefkaart. Amsterdam W., Burgemeester de Vlugtlaan; circa 1960.