Comité van aanbeveling

Vincent van Rossem, gebiedsadviseur bij ‘Monumenten en Archeologie’, gemeente Amsterdam, hoogleraar in de geschiedenis van de bouwkunst
Esther Agricola, directeur van ‘Ruimte en Duurzaamheid’, gemeente Amsterdam
Ineke Teijmant, stadssocioloog Universiteit van Amsterdam
Yttje Feddes, rijksadviseur voor het Landschap
Mels Crouwel, architect en directeur Benthem Crouwel
Henk Spaan, schrijver en oud-bewoner Slotermeer
Lex Pouw, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Ymere