Coronamaatregelen

Met ingang van 10 juni 2021 is het museum weer geopend voor bezoekers. Meer informatie vindt u hier.

Let op: van 8 juli t/m 29 september 2021 is onze vaste tentoonstelling over Cornelis van Eesteren en de Westelijke Tuinsteden tijdelijk niet te bezichtigen. Lees hierover meer informatie.

 

Welkom in het Van Eesteren Museum!

Met ingang van 26 juni 2021 zijn de coronamaatregelen voor musea verder versoepeld. Het dragen van een mondkapje in het Van Eesteren Paviljoen is voor zowel bezoekers als medewerkers niet langer verplicht, mits 1,5 meter afstand tot anderen wordt gerespecteerd.
Let op: Bezoekers aan de Van Eesteren Museumwoning kan worden gevraagd een mondkapje te dragen in de museumwoning. In de museumwoning is de ruimte beperkt en kan niet altijd 1,5 meter afstand tot anderen worden gegarandeerd. Wij vragen u voor het bezoek aan de museumwoning zelf een mondkapje mee te nemen.

Binnen ons museum blijft een veilig en prettig bezoek voor iedereen onze hoogste prioriteit. Daarom volgen wij de maatregelen van de rijksoverheid, hanteren wij de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM en hebben wij extra (hygiëne)maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Onze coronarichtlijnen gelden voor iedereen die het Van Eesteren Museum betreedt, bezoekt en/of deelneemt aan onze activiteiten. Ook voor kinderen en jongeren.

Voor alle onderdelen van het museum is slechts een beperkt aantal tickets per dag beschikbaar. Reserveer uw tickets vooraf online via onze website. Meer informatie daarover vindt u hieronder bij punt 3. Tickets.

1. ALGEMENE HYGIËNEMAATREGELEN
In het Van Eesteren Museum geldt:
–  Blijf thuis bij gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, een loopneus, niezen, hoesten en keelpijn, of als u een verhoging van uw lichaamstemperatuur heeft (tot 38 graden Celsius) of koorts (38 graden Celsius of meer) en laat u testen.
–  Blijf ook thuis als een van de leden van uw huishouden deze verschijnselen vertoont.
–  Houd 1,5 meter afstand tot anderen die niet tot uw eigen huishouden behoren.
–  Was uw handen regelmatig met water en zeep.
–  Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
–  Schud geen handen.

2. EXTRA MAATREGELEN TEGEN CORONA
Naast deze richtlijnen van het RIVM gelden in het museum de volgende extra richtlijnen:
–  Wij hanteren maximum aantallen bezoekers.
–  Een groep mag maximaal bestaan uit 10 personen (kinderen t/m 12 jaar tellen daarbij ook mee).
–  Aan onze buitenactiviteiten mogen maximaal 12 personen gelijktijdig deelnemen.
–  Aan het bezoek aan de museumwoning mogen maximaal 6 personen gelijktijdig deelnemen.
–  Het paviljoen kent gescheiden in- en uitgangen.
–  In het museum wordt goed geventileerd en extra schoongemaakt en staat desinfecterende handgel ter beschikking aan bezoekers.
–  Objecten in de museumwoning mogen tijdelijk niet worden aangeraakt.
–  Bezoekers aan de museumwoning kan worden gevraagd een mondkapje te dragen in de museumwoning, omdat in de woning niet overal 1,5 meter afstand tot anderen kan worden gegarandeerd.
–  In het museum kan alleen worden betaald met PIN of contactloos.

Onze coronarichtlijnen op een rij
Lees onze coronarichtlijnen (.pdf) nauwkeurig voorafgaande aan het reserveren van tickets en voorafgaand aan uw bezoek. Ze gelden voor elk bezoek aan ons museum en elke deelname aan onze activiteiten. En zijn van kracht tot nader order. Met het reserveren van een ticket gaat u akkoord met deze richtlijnen.

Faciliteiten in het museum die momenteel wel of niet beschikbaar zijn
Wel beschikbaar: de museumwinkel, het museumcafé en één toilet in het paviljoen zijn open voor bezoekers.
Groepsbezoek en zaalverhuur zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Lees daarover meer op de pagina Plan je bezoek.
Niet beschikbaar: de bibliotheek is momenteel gesloten en het schenkingsspreekuur vervalt momenteel.

Toegankelijkheid met een beperking
Tijdens deze maatregelen is het Van Eesteren Museum even toegankelijk voor bezoekers met een beperking als voorheen. Lees hier meer over de toegankelijkheid van het museum met een beperking.

3. TICKETS
Om al onze bezoekers een veilig en prettig bezoek te kunnen garanderen, reguleren wij actief het maximum aantal bezoekers dat gelijktijdig in het museum aanwezig mag zijn:
–  Bezoek aan ons paviljoen: maximaal 25 tickets per tijdslot.
–  Alle wandelingen en fietstochten: maximaal 12 tickets per wandeling/tocht.
–  Bezoeken aan de museumwoning: maximaal 6 tickets per bezoek.
Al onze tickets zijn inclusief entree tot het paviljoen.

Tickets vooraf online reserveren. Ook gratis tickets
Reserveer uw tickets voor zowel het museum als onze activiteiten vooraf via onze website. Dit geldt voor iedereen, ook voor bezoekers die gratis toegang hebben, zoals kinderen t/m 12 jaar en houders van kortingspassen en -kaarten (waaronder Stadspas Amsterdam en Museumkaart).

Per rolstoelgebruiker één begeleider gratis toegang
Per rolstoelgebruiker heeft één begeleider gratis toegang tot het Van Eesteren Museum. Dat geldt voor zowel het museum als onze activiteiten. De begeleider hoeft geen eigen ticket te reserveren. De rolstoelgebruiker reserveert vooraf online alleen een ticket voor zichzelf. De begeleider valt onder het ticket van de rolstoelgebruiker, lift daarop mee. Vertel als rolstoelgebruiker aan onze medewerker(s) bij de kaartcontrole alstublieft duidelijk wie uw begeleider is.

Bezoek aan Van Eesteren Paviljoen: twee tijdsloten
Voor het bezoek aan het Van Eesteren Paviljoen gelden per openingsdag twee tijdsloten:
1: 12.00 – 14.30 uur.
2: 14.30 – 17.00 uur.
In het boekingsproces kunt u kiezen voor een van deze tijdsloten.

Uw ticket geeft alleen recht op verblijf in het paviljoen gedurende uw tijdslot. Binnen uw tijdslot kunt u zelf kiezen hoe laat u naar binnen gaat, aan het einde van uw tijdslot vragen wij u het paviljoen te verlaten.

Voor elk tijdslot zijn in totaal 25 tickets beschikbaar. Dit is inclusief kinderen t/m 12 jaar en houders van kortingspassen.
Tickets voor al onze activiteiten, waaronder de wandeling en het woningbezoek, zijn inclusief entree tot het paviljoen in het betreffende tijdslot.

Wandeling in het buitenmuseum Slotermeer (start om 13.00 uur): tijdslot 1
De wandeling in het buitenmuseum Slotermeer (start om 13.00 uur) vindt plaats in het eerste tijdslot.
Deelnemers aan de wandeling kunnen voorafgaand aan de wandeling de tentoonstelling in het paviljoen bezoeken, vanaf 12.00 uur, maar niet na afloop. De ontmoeting tussen de wandelgids en de deelnemers vindt plaats in het paviljoen. Om 13.00 start de wandeling.
Let op: na afloop van de wandeling mogen de deelnemers helaas niet meer naar binnen bij het paviljoen. Ook niet voor een kopje koffie of toiletbezoek. De tijdsloten en het maximale aantal bezoekers dat per tijdslot binnen mag zijn, laten dit helaas niet toe. Bij terugkeer na de wandeling (rond 14.30 uur) gaat het tweede tijdslot in. Het ticket voor de wandeling geeft daartoe geen toegang.

Bezoek aan de museumwoning, met een gids (start om 14.30 uur): tijdslot 2
Het bezoek aan de museumwoning onder begeleiding van een gids (start om 14.30 uur) vindt plaats in het tweede tijdslot.
Deelnemers verzamelen bij aanvang van het tweede tijdslot (14.30 uur) in het paviljoen. Daar ontmoeten de woninggids en de deelnemers elkaar en start het bezoek aan de museumwoning. Zij kunnen na afloop van het woningbezoek de tentoonstelling in het paviljoen bezoeken (tot 17.00 uur). Voorafgaand aan het woningbezoek kan dit niet. Tot 14.30 uur geldt tijdslot 1 waartoe het ticket voor de museumwoning geen toegang geeft.
Let op: voorafgaand aan het woningbezoek mogen de deelnemers niet eerder naar binnen dan 14.30 uur. Tot 14.30 uur geldt tijdslot 1. Het ticket voor de museumwoning geeft daartoe geen toegang.

Bezoek aan de museumwoning, zelfstandig met audiotour (start om 12.30 uur): tijdslot 1
Het zelfstandig bezoek aan de museumwoning met behulp van een audiotour (start om 12.30 uur) vindt plaats in het eerste tijdslot.
Deelnemers starten het bezoek aan de museumwoning in het paviljoen. Zij kunnen voorafgaand aan het woningbezoek de tentoonstelling in het paviljoen bezoeken (tot 12.30 uur). Na afloop van het woningbezoek kan dit niet. Vanaf 14.30 uur geldt tijdslot 2 waartoe het ticket voor het zelfstandig woningbezoek geen toegang geeft.

Fietstochten en wandelingen Op Pad in de Tuinstad (start om 13.30 uur): tijdslot 2
De fietstochten en wandelingen van Op Pad in de Tuinstad (start om 13.30 uur) vinden plaats in het tweede tijdslot.
Deelnemers verzamelen bij aanvang van de activiteit op de betreffende locatie, zoals staat vermeld op onze website in de informatie over de activiteit. Daar ontmoeten zij de gids. Zij kunnen na afloop van de activiteit het paviljoen bezoeken (tot 17.00 uur). Voorafgaand aan de activiteit kan dit niet. Tot 14.30 uur geldt tijdslot 1 waartoe het ticket voor deze fietstochten en wandelingen geen toegang geeft.

Workshops in het Van Eesteren Paviljoen (start om 14.30 uur): tijdslot 2
Workshops die plaatsvinden in het Van Eesteren Paviljoen (start om 14.30 uur) vinden plaats in het tweede tijdslot.
Deelnemers verzamelen bij aanvang van het tweede tijdslot (14.30 uur) in het paviljoen. Daar ontmoeten de workshopbegeleider en de deelnemers elkaar en start de workshop. Zij kunnen na afloop van de workshop de tentoonstelling in het paviljoen bekijken (tot 17.00 uur). Voorafgaand aan de workshop kan dit niet. Tot 14.30 uur geldt tijdslot 1 waartoe het ticket voor de workshop geen toegang geeft.

Maximaal 5 min. voor aanvang van tijdslot aanwezig
Kom maximaal 5 min. voor aanvang van uw tijdslot naar het museum om rijvorming voor de entree te voorkomen. U hoeft niet perse bij aanvang van uw tijdslot het paviljoen te betreden. Een geldig ticket voor het paviljoen geeft u gedurende het gehele tijdslot recht op toegang en verblijf in het paviljoen. Aan het einde van uw tijdslot vragen wij u het paviljoen te verlaten.

Uiterlijk 5 min. voor aanvang van activiteit aanwezig
Wij vragen u uiterlijk 5 min. voor aanvang van uw activiteit aanwezig te zijn op de startlocatie.
De wandeling door het buitenmuseum en het bezoek aan de museumwoning starten in het paviljoen.

Bij activiteiten die om 14.30 uur in het paviljoen starten, beseffen wij ons dat de aanvangstijd van tijdslot 2 gelijk is aan de starttijd van de activiteit. Wij vragen u maximaal 5 minuten voor aanvang van dit tijdslot bij het paviljoen aanwezig te zijn. Onze gidsen en begeleiders weten precies hoeveel deelnemers een ticket voor de betreffende activiteit hebben gereserveerd en zullen wachten tot alle deelnemers aanwezig zijn. Bent u onverhoopt vertraagd en dreigt u te laat te komen? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten door te bellen met het museum op 020 – 447 1857. Onze medewerkers kunnen dan tijdig nadenken over een oplossing.

Reserveer hier uw tickets

4. KORTINGSPASSEN: PAS MEENEMEN
Ook houders van een CJP, studentenkaart (mbo, hbo, universiteit), Museumkaart, Stadspas Amsterdam, Dagkaart Van Eesteren Paviljoen en Jaarkaart Van Eesteren Paviljoen reserveren een ticket vooraf online via onze website. Daarnaast moeten zij de kortingspas of -kaart meenemen naar het museum om hem samen met het ticket bij de kaartcontrole aan de balie te laten controleren en/of scannen.

5. WAT KUNT U ZELF DOEN?
–  Volg de richtlijnen van het RIVM op.
–  Blijf thuis als u last heeft van de genoemde gezondheidsklachten of als u tot een risicogroep behoort.
–  Blijf ook thuis als een van de leden van uw huishouden deze klachten of verschijnselen heeft.
–  U bent van harte welkom als u (en uw huisgenoten) tenminste 24 uur klachtenvrij bent.

6. VEELGESTELDE VRAGEN
Lees hier de veelgestelde vragen over onze richtlijnen en maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en de antwoorden daarop.

7. CONTACT
Heeft u vragen over onze maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, het reserveren van tickets of andere zaken met betrekking tot uw bezoek? Neem dan contact met ons op via e-mailadres info@vaneesterenmuseum.nl, of telefonisch via 020 – 447 1857 tijdens openingstijden van het museum, donderdag t/m zondag, van 12.00 tot 17.00 uur.

8. MEER INFORMATIE
Meer informatie over het coronavirus (COVID-19), de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de Rijksoverheid tegen het coronavirus vindt u hier.