Onderwijs

Onderwijs in het paviljoen of op locatie

Het Van Eesteren Museum ontvangt graag leerlingen en scholieren. Het educatieteam heeft een regulier aanbod voor schoolklassen. Ook is het mogelijk een bezoek op maat samen te stellen, zodat het naadloos aansluit op het lesprogramma en de kerndoelen van de school.

BASISONDERWIJS
Groep 3-5
‘Spel en fantasie’: aan de hand van de speeltoestellen van architect Aldo van Eyck ontdekken kinderen spelenderwijs hun eigen woonomgeving. De speeltoestellen zijn zo vormgegeven dat kinderen worden uitgenodigd om in hun spel hun fantasie te gebruiken. Vindingrijkheid en creativiteit staan centraal in het programma. Het materiaal voor dit programma is in 2021 ontwikkeld door het educatieteam en is vormgegeven met behulp van een Kickstart subsidie van het Cultuurfonds.

Scholen gezocht!
Voor het doorontwikkelen van dit programma in het schooljaar 2021-2022 zijn wij op zoek naar op scholen om op locatie (school en schoolomgeving) tot een passend programma te komen. Meld je hier aan.

Groep 6-8
‘De stad is bedacht’: kinderen ontdekken de bijzondere kenmerken van het Algemeen Uitbreidingsplan in Nieuw-West. Na een introductie aan de hand van foto’s, een grote maquette en de plankaart gaan ze op verkenning in de buurt. Er kan gekozen worden uit verschillende creatieve en activerende onderdelen. Hiermee wil het Van Eesteren Museum kinderen laten ervaren dat de stad niet zomaar ontstaat, maar gepland wordt en altijd aan verandering onderhevig is.
Het Van Eesteren Museum wil leerlingen laten ervaren dat de stad niet zomaar ontstaat, maar gepland wordt en altijd aan verandering onderhevig is. Door een bezoek aan het Van Eesteren Paviljoen, of de museumwoning, verhalen, foto’s en een wandeling door de buurt, herleeft het verleden en worden kinderen zich bewust van de (woon)omgeving van toen, nu en in de toekomst.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor middelbare scholen bieden het educatieteam maatwerk aan. Veel scholen bezoeken het museum als aanvulling op een eigen programma of opdracht. Programmaonderdelen bestaan uit een inleiding en rondleiding in het Van Eesteren Paviljoen, het bekijken van de vaste tentoonstelling aan de hand van werkbladen, wandelingen door de buurt met een gids of meer zelfstandig aan de hand van verschillende werkbladen, en/of een bezoek aan de Museumwoning. 

Hebt u een specifieke vraag, een idee of behoefte? Neem dan contact met ons op.

SPECIAAL ONDERWIJS
Voor het speciaal onderwijs zijn er verschillende programma’s in overleg, en past het educatieteam programma eventueel aan om aan te sluiten bij behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. Er kunnen groepen in het museum en in de museumwoning ontvangen worden, maar het educatieteam verzorgt ook lessen op de locatie van de school.

HOGER ONDERWIJS
Het Van Eesteren Museum ontvangt ook regelmatig groepen studenten van MBO-opleidingen, Hogescholen en Universiteiten uit binnen en buitenland.

NIEUWE PROGRAMMA’S IN ONTWIKKELING
Het educatieteam werkt aan nieuwe programma’s voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Basisonderwijs groep 6-8: wonen en woonomgeving
Hoe woonden mensen vroeger? Waarom waren de woningen en de woonomgeving in de westelijke tuinstad zo een verbetering? En wat is voor jou goed wonen en een fijne woonomgeving? De museumwoning van het Van Eesteren Museum is hiervoor het uitgangspunt. (In ontwikkeling)

Basisonderwijs groep 5-8: groen
De ruimte en het groen vormen misschien wel de grootste kwaliteit van Nieuw-West. Die kun je natuurlijk het beste ervaren door eropuit te gaan. Het educatieteam is op zoek naar schoolpartners om samen te werken aan programma.
Wilt u een pilot met ons draaien? Neem dan contact met ons op.

VOORBEELDEN VAN ONZE EDUCATIEPROGRAMMA’S
Groep 5 en 6 OBS de Punt
Eind 2019 ontwikkelden wij lessen op maat voor groep 5 en 6 op OBS de Punt in Osdorp. Dit programma ontstond uit een introductie via een klassengesprek ‘Wat is De Punt voor wijk?’. Vervolgens kregen de leerlingen een kijkopdracht ‘veranderingen in de buurt’ aan de hand van een wandeling door de wijk. Het resultaat was een creatief programma met patronen, ontwerpen voor een speeltoestel en versierde tegels.

Wedstrijd en tentoonstelling Droomhuis
In 2020 organiseerde het Van Eesteren Museum een ontwerpwedstrijd Droomhuis voor basisschoolleerlingen. De wedstrijd was opgezet omdat het museum graag wilde weten wat deze kinderen van hun eigen huis vinden. Zeker omdat ze – op dat moment – als gevolg van de coronamaatregelen veel thuis waren. Hebben ze daar een eigen plekje? Kunnen zij zich er goed bewegen? Of dromen ze van een mooier, groter of slimmer ingedeeld huis? Het museum riep kinderen daarom op een droomhuis te maken en in te zenden.
Download
hier de ontwerpwedstrijd Droomhuis als pdf. Klik hier voor meer informatie en het juryrapport.

Pro Rege/IMC
In december 2020 leverde het Van Eesteren Museum een bijdrage aan een lessenserie van de IMC Weekendschool aan de leerlingen uit groep 7 en 8 van de Pro Rege Noordmansschool over architectuur. De leerlingen bekeken gebouwen in de omgeving aan de hand van plattegronden, doorsnedes en andere bouwkundige weergaven en ze deden een architectuurspeurtocht door de buurt.
Leerling Noordmansschool wint de basisschoolwedstrijd
Leerlingen De Henricus exposeren in Van Eesteren Paviljoen

Spring High
Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2021 ontving het Van Eesteren Museum leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Dit is een gemengde klas van de school Spring High. De leerlingen leerden over Cornelis van Eesteren en de Westelijke Tuinsteden. Daarna maakten ze een wandeling door het Van Eesteren Buitenmuseum en brachten zij een bezoek aan de Van Eesteren Museumwoning.

Mundus College
In maart 2020 ontving het Van Eesteren Museum alle leerlingen uit de eerste klassen van het Mundus College (vmbo en pro). Een deel van de voorbereidings -en verwerkingsactiviteiten vond op de school plaats. Onder het motto ‘Mijn plek in Nieuw-West’ oriënteerden de leerlingen zich in Nieuw-West, verkenden de buurt en gaven creatief vorm aan hun ideeën over wat hun woning of woonomgeving tot een fijne plek maakt. 

Signis-Kentalis
In maart 2019 hebben educatiegidsen een les verzorgd voor een groep van Signis-Kentalis (leerlingen met ernstige/meervoudige communicatieve beperkingen), deels in de klas en deels in de museumwoning. Het thema ‘schoonmaken’ werd inzichtelijk gemaakt aan de hand van foto’s en van voorwerpen die te maken hebben met het wassen van kleding. In de woning lieten de leerlingen zich fotograferen samen met huishoudelijke voorwerpen uit de jaren 50. De leerlingen deden zeer actief en enthousiast mee aan de les.

Hout en Meubileringscollege
Met de start van het nieuwe schooljaar 2021 ontving Het Van Eesteren Museum een groep tweedejaars studenten van het Hout en Meubileringscollege uit Nieuw-West. Voor de les Creatief Vakman maken zij in een periode van tien lessen een houten tafeltje geïnspireerd op de tijdelijke tentoonstelling Gispen – WHAT’s in a NAME. Ook leren zij over de vormgevingsprincipes van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) en nemen zij deel aan een workshop in de Van Eesteren Museumwoning, waar onder meer Gispenmeubelen worden toegelicht.

 

CONTACT
Wilt u meer weten of een aanvraag doen voor ons onderwijsprogramma?
Neem dan contact met ons op. Wij stellen graag een programma of les op maat voor u samen.

educatie@vaneesterenmuseum.nl

 

Winnaars Speelse Prijs Noordmansschool. Foto: Victorien Koningsberger.Vrijwilliger Christiaan met Basisschool-scholieren in het Buitenmuseum. Foto: Victorien Koningsberger.