Ontmoet onze bestuurders

Het Van Eesteren Museum zou niet bestaan zonder de inzet van het enthousiaste bestuur. Onze bestuursleden zetten zich, net als alle andere vrijwilligers, ook vrijwillig in voor het museum. Zij brengen hun kennis en expertise in, lobbyen voor het museum bij onder meer de gemeente en andere (overheids)instanties en zetten het museum op de kaart. Bevlogen mensen die het Van Eesteren Museum verder helpen. Het museum zou niet kunnen bestaan zonder hen.
Wie zijn die bestuursleden? En hoe kijken zij naar het Van Eesteren Museum? Wij stellen hen vijf vragen.

Maurits de Hoog was de eerste voorzitter van het bestuur van het Van Eesteren Museum (2010-2012). In deze rol keerde hij tijdelijk terug van 1 november 2020 tot 1 mei 2021.
Birgitte de Maar is de huidige voorzitter van het bestuur van het Van Eesteren Museum, m.i.v. 1 mei 2021.

Wat betekent het Van Eesteren Museum voor jou?
Maurits de Hoog: ‘In 2010 was ik de eerste voorzitter van de Stichting Van Eesterenmuseum en ging ik samen met Hans van der Schaaf [de eerste directeur van het Van Eesteren Museum, red.] op zoek naar een gebouw en maakten we de eerste programma’s. Ik ben na tien jaar heel trots op alle medewerkers en vrijwilligers, die het idee van het museum verder handen en voeten gaven. Het is heel goed gelukt!
Mijn generatie stedenbouwkundigen verzette zich heftig tegen de Bijlmer en de “modernistische” ideeën die daaraan ten grondslag lagen. Sommigen beschouwen alle plannen van moderne architecten en stedenbouwkundigen zoals Cornelis van Eesteren als mislukt. Ik ben van een andere school: de tuinsteden bestaan en hebben allerlei bijzondere kwaliteiten. Er kan ook heel wat beter en daarom is het goed het gesprek hierover breed te voeren. Het Van Eesteren Museum biedt daarvoor een prachtig podium.’

Birgitte de Maar: ‘Het Van Eesteren Museum heeft mijn hart veroverd. Niet in de laatste plaats met het prachtige paviljoen. Wat een top plek. Het is ruimtelijk en rustig. Het is de perfecte plek voor een tentoonstellingsruimte, maar ook de perfecte start voor de rondleidingen door Nieuw-West. Nieuw-West en het museum laten goed zien hoe doordacht de plannen van Van Eesteren waren, maar wandelend door de buurten zie je goed hoe de stad is gegroeid en is veranderd sinds de aanleg van de AUP-wijken.’

Welke bijzondere herinnering(en) heb jij aan het Van Eesteren Museum?
Maurits de Hoog: ‘Heel veel! Verschillende Van Eesteren Gesprekken herinner ik me natuurlijk – met bijzondere gasten -, maar ik heb ook veel goede persoonlijke herinneringen. Samen met mijn partner Engelien en een grote groep vrienden en familie vierden we onze 60ste verjaardag in Nieuw-West. Vier of vijf gidsen van het Van Eesteren Museum namen ons mee voor een wandeling door het buitenmuseum. Voor de meesten was het de eerste keer dat ze de tuinsteden zo precies bekeken. Ze vonden het fantastisch om zo te worden rondgeleid.’

Birgitte de Maar: ‘Mijn eerste herinneringen aan het museum zijn van het andere gebouw. Voor mijn gevoel was er “ineens” een nieuw museum. Ingetogen en bescheiden, maar met mooie tentoonstellingen. Ik herinner me dat ik aanwezig was bij een bijeenkomst van Gemeente Amsterdam die deze in het museum had georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst heb ik niet echt naar de sprekers geluisterd: mijn ogen dwaalden steeds af naar de tentoonstellingspanelen. Die waren veel interessanter.’

Waarmee heeft het Van Eesteren Museum jou in de afgelopen 10 jaar verrast?
Maurits de Hoog: ‘De keuze voor de nieuwe locatie! Toen ik begin jaren 90 werkte aan het stedenbouwkundig plan voor de Oostoever-buurt, ontdekte ik dat er een zware fundering lag onder het terras naast het paviljoen Oostoever. Daar was ooit een uitzichttoren bedacht. Die plek leek me heel geschikt als nieuw locatie voor het museum, toen De Vlugt [de vml. locatie van het museum aan de Burgemeester De Vlugtlaan, red.] te klein bleek. Noud de Vreeze [voorzitter bestuur Van Eesteren Museum van 2012-2019, red.] en Ivan Nio [algemeen bestuurslid tot 2017, red.] gingen ermee aan de slag en kwamen met een andere, veel betere locatie [de huidige locatie van het Van Eesteren Paviljoen, red.]. De wandelpromenade langs de Sloterplas is nu opgespannen tussen de twee paviljoens! Dit laat mooi zien dat er op een subtiele manier nog veel verbeterd kan worden rond de Sloterplas.’

Birgitte de Maar: ‘Met het geweldige team van vrijwilligers. Het is fantastisch om te zien hoeveel enthousiaste en kundige mensen hun tijd willen geven aan het museum. Zonder hen waren er geen rondleidingen, geen tentoonstellingen, openingen, collectie of koffie. De vrijwilligers dragen samen bij aan het succes van het museum, sterker nog: zonder hen was er geen Van Eesteren Museum.’

Wat betekent (heeft betekend) het Van Eesteren Museum voor Nieuw-West en de gehele stad Amsterdam?
Maurits de Hoog: ‘De aandacht voor het erfgoed heeft denk ik een grote rol gespeeld in de koerswijzigingen in veel van de vernieuwingsplannen in de afgelopen jaren. Ik ben heel blij met de renovatie van het complex Airey-woningen aan de De Vlugtlaan en ik zag onlangs dat ook in de Staalmanpleinbuurt nu volop wordt gerenoveerd. Behalve het paviljoen aan de Sloterplas is ook de museumwoning een aanwinst voor de stad. De museumwoning geeft een mooi inkijkje in het leven tijdens de wederopbouwperiode en de jaren 60.’

Birgitte de Maar: ‘Heel veel. Amsterdam Nieuw-West heeft in het verleden veel te weinig aandacht gekregen, terwijl er zoveel te zien is en er zoveel mensen wonen. Het is goed dat het Van Eesteren Museum alle Amsterdammers kennis laat maken met de Westelijke Tuinsteden, en de mensen van buiten Amsterdam laat zien dat de stad meer is dan de grachtengordel.’

Wat wens jij het museum toe voor de komende 10 jaar?
Maurits de Hoog: ‘In de afgelopen maanden [eind 2020-april 2021, red.] was ik interim-voorzitter en intensief betrokken bij het gesprek over de manier waarop het museum de bewoningsgeschiedenis van de Tuinsteden kan ontsluiten. Het is heel relevant om te laten zien hoe uiteenlopende groepen bewoners zich in de afgelopen 75 jaar dit stuk stad eigen maakten. Ik wens het museum daarom veel museumwoningen toe!’

Birgitte de Maar: ‘Ik wens het museum veel bezoekers en structurele aandacht van de gemeente en sponsoren. Hierdoor is het museum in staat mooie tentoonstellingen te maken en activiteiten te organiseren; voor buurtgenoten en anderen. Hiermee kan het museum echt het verschil maken in Nieuw-West.’

 

Klik hier om ook de andere bestuursleden van het huidige bestuur te leren kennen.

 

Bestuur Van Eesteren Museum - Maurits de Hoog - eerste voorzitter Van Eesteren Museum in 2010Bestuur Van Eesteren Museum - Birgitte de Maar - voorzitter