Ontmoet onze gulle gevers

Het Van Eesteren Museum zou niet bestaan zonder de inzet, het enthousiasme en de financiële hulp van gulle gevers; de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL-Stichting), de gemeente Amsterdam en verschillende fondsen, maar ook vele particuliere sponsoren en donateurs die het museum trouw en financieel steunen. Dankzij hen is het mogelijk bezoekers en (buurt)bewonders te blijven informeren over Cornelis van Eesteren en zijn cultureel erfgoed, over de bijzondere opzet en het erfgoed van de Amsterdamse tuinsteden en over het dagelijks leven in de wederopbouwjaren. Bevlogen mensen die het Van Eesteren Museum verder helpen.
Wie zijn bijvoorbeeld die gulle gevers van de EFL-Stichting? De stichting is een belangrijke hoeder van het gedachtegoed van Cornelis van Eesteren en al jarenlang een trouwe steunpilaar van het Van Eesteren Museum. En hoe kijken zij naar het Van Eesteren Museum? Wij stellen twee van hen vijf vragen.

Hilde Blank is sinds 1 juni 2017 voorzitter van de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL-Stichting).
Huib van Eesteren is secretaris/penningmeester van de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL-Stichting) en een neef van Cornelis van Eesteren.

Wat betekent het Van Eesteren Museum voor jou?
Hilde Blank: ‘De plek waar gedachtegoed van Van Eesteren levend wordt gehouden en telkens op een eigentijdse manier aandacht krijgt in de vele programma’s die het Van Eesteren Museum organiseert. Het Van Eesteren Museum is een natuurlijk partner van de EFL-Stichting (Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting).’

Huib van Eesteren: ‘Het is een prachtig vanuit de wijk ontstaan initiatief om het bijzondere stedenbouwkundige ontwerp van Nieuw-West de aandacht te geven die het verdient. Het museum is een centrale plek en een verbindende factor voor de wijk. Het museum houdt het stedenbouwkundige werk van mijn bijzondere oom Cor levend voor volgende generaties.’

Welke bijzondere herinnering(en) heb jij aan het Van Eesteren Museum?
Hilde Blank: ‘De presentatie van het Jaarboek Architectuur in Nederland 2017/2018 in een zaal vol betrokken bewoners en mensen die niet sec uit de ontwerpwereld komen. Erg fijn om met mensen van verschillende achtergronden in gesprek te gaan over architectuur. Vooral de discussie over wat iedereen “adembenemend” vindt van wat je buiten beleeft, vond ik erg inspirerend.’

Huib van Eesteren: ‘Allereerst het enthousiasme en betrokkenheid van de staf en de vele vrijwilligers. Wat mijzelf betreft de wandelingen, tentoonstellingen, de boottocht en de feestelijke opening van het paviljoen. Voor de gasten die ik af en toe meebreng, die veelal heel weinig weten van Nieuw-West, gaat een wereld open. De unieke stedenbouwkundige opzet, de omvang van de wijk, het vele groen en het prachtige paviljoen vervult hen met enthousiasme.’

Waarmee heeft het Van Eesteren Museum jou in de afgelopen 10 jaar verrast?
Hilde Blank: ‘De breedte van het programma, de variatie en de tomeloze energie van de vele direct betrokkenen om van elke bijeenkomst weer een bijzonder en gastvrij moment te maken.’

Huib van Eesteren: ‘De professionele wijze waarop het museum met beperkte middelen is vormgegeven en de enorme inspanning die is geleverd voor de realisering van de voor de continuïteit essentiële bouw van een nieuw paviljoen.’

Wat betekent (heeft betekend) het Van Eesteren Museum voor Nieuw-West en de gehele stad Amsterdam?
Hilde Blank: ‘Een plek van samenkomst en delen van inzichten en ervaringen en een plek waar bewustwording van het ontwikkelen van wijken en buurten op gang wordt gebracht.’

Huib van Eesteren: ‘Het museum biedt een verbinding tussen het heden en verleden van Nieuw-West. Het heeft een belangrijke functie om de wijk bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.’

Wat wens je het Van Eesteren Museum toe voor de komende 10 jaar?
Hilde Blank: ‘Nog meer een plek zijn voor uitwisseling en inspiratie en het verbinden van verschillende mensen, in culturele achtergrond, leeftijd en interesse. Niet alleen voor Amsterdam Nieuw-West maar voorbeeldig voor vele wijken die in die periode zijn ontstaan en nu aan de vooravond van verandering staan.’

Huib van Eesteren: ‘Ik wens het museum een mooie toekomst toe met interessante tentoonstellingen en lezingen, mooie activiteiten voor de jeugd en grotere bekendheid zowel binnen de wijk als in Amsterdam en daarbuiten.’

 

Klik hier om te zien met welke andere partners en gulle gevers het Van Eesteren Museum samenwerkt.

 

Nieuwsgierig naar de interviews met onze vrijwilligers, onze bestuurders en onze directeuren? Bekijk dan hier onze speciale jubileumpagina 10 jaar Van Eesteren Museum met deze en andere (achtergrond)verhalen.

Hilde Blank - voorzitter EFL-StichtingHuib van Eesteren - Opening Van Eesteren Paviljoen 20okt2017 Foto Huub ZeemanHuib van Eesteren - secretaris/penningmeester EFL-Stichting met oom Cornelis van Eesteren - Foto Geesje Stroo