Programmaraad

De programmaraad van het Van Eesteren Museum geeft gevraagd en ongevraagd advies over de invulling van de programmering van het museum. De raad bestaat uit een diverse groep professionals uit het ontwerpveld, de museale wereld en uit bewoners uit Nieuw-West. Zij vertegenwoordigen dus verschillende werkvelden, achtergronden en generaties om zo inhoudelijke discussies op een zo breed mogelijke manier. De programmaraad heeft een adviesrol. Graag stellen wij de programmaraad aan u voor:

Journalist Fred Feddes
Architect Luuk Sonke
Museumdeskundige Marion Timmers
Architect Machiel Spaan
Bewoner en vrijwilliger van het eerste uur Tineke Stricker
Architect Maria Piels
Patatfilosoof uit Nieuw-West Selahattin Vural, beter bekend als Abi Patat