Sponsor worden van het Van Eesteren Museum

Partners en sponsoren
Het Van Eesteren Museum wordt ondersteund door partners, donateurs en particuliere en zakelijke sponsoren. Mede dankzij hun steun zijn wij in staat het verhaal van Amsterdam Nieuw-West en de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam aan een zo breed mogelijk publiek te vertellen; via tentoonstellingen, wandel- en fietstochten, lezingen en educatie-activiteiten.

Het Van Eesteren Museum heeft sponsoren veel te bieden. Naast zichtbaarheid en toegang tot ons netwerk bedanken wij u als sponsor ook op andere manieren. Bijvoorbeeld met een prachtige verzorgde wandeling door het buitenmuseum, een vaartocht over de Sloterplas of een van onze andere activiteiten. Of met een op maat gemaakt arrangement of het gebruik van ruimte(n) in het museum. Daarnaast bent u onze speciale gast bij openingen van tentoonstellingen in het museum. Ook stellen wij graag (sponsor)pakketten op maat samen. Levert u bijvoorbeeld graag een bijdrage aan een specifieke tentoonstelling of onderdeel van het museum? Of juist aan een project gericht op de educatie van basisschoolkinderen? Wij denken graag met u mee over de verschillende mogelijkheden.

Wilt u ook bijdragen aan het Van Eesteren Museum en voor langere tijd sponsor worden? Graag! Neem voor informatie hierover en over de mogelijke tegenprestaties van het museum contact op met Barbara Aukes via barbara@vaneesterenmuseum.nl.

Het Van Eesteren Museum
Het Van Eesteren Museum is een culturele instelling die een platform biedt voor gesprek en debat over de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam. Het geeft bekendheid en waardering aan de geschiedenis, het alledaagse leven nu en in de toekomst van Amsterdam Nieuw-West. Het laat zien wat de idealen uit de wederopbouwtijd waren, hoe bewoners hier vanaf de jaren 50 wonen en leven en voor welke nieuwe opgaven dit deel van Amsterdam staat. En het is het enige museum in Amsterdam Nieuw-West, een stadsdeel met een grote diversiteit aan culturen.

Het museum informeert over Amsterdam Nieuw-West via tentoonstellingen en activiteiten in het binnenmuseum, het Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas. Maar ook tijdens tochten en excursies in het buitenmuseum, delen van de wijk Slotermeer, en in de volledig in stijl gebrachte jaren 50 museumwoning. Alle gelegen in de monumentale stadsuitbreiding aan de westkant van Amsterdam naar ontwerp van architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren.

Het Van Eesteren Museum richt zich voornamelijk op de doelgroepen: bewoners van Nieuw-West, bewoners van Amsterdam, geïnteresseerden uit binnen- en buitenland, professionals en studenten veelal op het gebied van stedenbouw, architectuur, landschap en design en scholieren. Het museum heet iedereen die graag wil kennismaken met de geschiedenis, het huidige leven en de toekomst van Nieuw-West van harte welkom.

Het Van Eesteren Museum is opgericht in 2010 en is sinds oktober 2020 erkend als officieel museum en opgenomen in het Museumregister. De organisatie bestaat uit een kleine kern vaste medewerkers en meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers.

ANBI-status Van Eesteren Museum
Het Van Eesteren Museum is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status bij de belastingdienst houdt in dat schenkingen en erfstelling aan het museum zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en dat het fiscaal zelfs voordelig is om aan het Van Eesteren Museum te geven of te schenken.

Geven aan het Van Eesteren Museum is geven met fiscaal voordeel
Volgens de huidige Geefwet mag in de belastingaangifte een gift aan een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met 25% worden verhoogd ten opzichte van de werkelijk gedane gift. Met andere woorden: de Belastingdienst accepteert dat u op papier in de aangifte een kwart meer aftrekt in uw box 1-inkomen dan u eigenlijk heeft geschonken. Wel gelden daarbij een drempel van 1% en een maximum van 10% van het verzamelinkomen.
Deze verhoging van 25% geldt voor zowel de eenmalige als de periodieke giften, met een maximum van in totaal € 5.000 per jaar aan giften. Indien u in totaal meer dan € 5.000 per jaar aan culturele ANBI-instellingen schenkt, is het bedrag dat u meer dan € 5.000 schenkt nog steeds voor 100% aftrekbaar van de belasting, maar mag u dit meerbedrag niet verhogen met 25%.

De Geefwet is ook van toepassing voor bedrijven
De Geefwet maakt het ook voor bedrijven aantrekkelijk om te schenken. Bedrijven mogen giften aan ANBI’s in de aangifte zelfs verhogen met 50%, waardoor giften voor 150% in aftrek mogen worden gebracht op de vennootschapsbelasting. Ook hier geldt dat deze verhoging van 50% alleen mag worden toegepast op giften van in totaal maximaal € 5.000 per jaar. Indien u in totaal meer dan € 5.000 per jaar aan culturele ANBI-instellingen schenkt, is het bedrag dat u meer dan € 5.000 schenkt nog steeds voor 100% aftrekbaar van de belasting, maar mag u dit meerbedrag niet verhogen met 50%.

Wij informeren u graag over de mogelijke fiscale voordelen van een gift of schenking aan het Van Eesteren Museum. Neem daartoe contact op met Barbara Aukes via barbara@vaneesterenmuseum.nl.

​Download hier de f​lyer Steun ons museum.

 

Wij bedanken

Hoofdsponsor
De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Subsidieverleners
Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Nieuw-West
Themafonds Erfgoedvrijwilligers – Prins Bernhard Cultuurfonds
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Fonds voor Cultuurparticipatie
Stichting DOEN

Sponsoren
BPD Cultuurfonds
De Alliantie
Kondor Wessels Amsterdam
SBB Ontwikkelen en Bouwen
UBA
Van Wijnen Projectontwikkeling Midden BV
Wonam
Zadelhoff Beheer BV

En vele particuliere donateurs.

 

Van Eesteren Museum - Fotograaf Luuk Kramer