Sponsoring van het Van Eesteren Museum

Partners en sponsoren
Het Van Eesteren Museum wordt ondersteund door partners en sponsoren. Met hun steun kunnen wij bezoekers (blijven) informeren over de waarde van de tuinsteden, over het cultureel erfgoed van Cornelis van Eesteren en over de schatten van Nieuw-West.
Wilt u ook bijdragen aan het Van Eesteren Museum en voor langere tijd sponsor worden? Dat kan! Het museum biedt daartoe verschillende mogelijkheden en (sponsor)pakketten. Neem voor informatie hierover, en over de mogelijke tegenprestaties van het museum, contact op met Barbara Aukes via barbara@vaneesterenmuseum.nl.

ANBI-status Van Eesteren Museum
Het Van Eesteren Museum is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status bij de belastingdienst houdt in dat schenkingen en erfstelling aan het museum zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en dat het fiscaal zelfs voordelig is om aan het Van Eesteren Museum te geven of te schenken.

Geven aan het Van Eesteren Museum is geven met fiscaal voordeel
Volgens de huidige Geefwet mag in de belastingaangifte een gift aan een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met 25% worden verhoogd ten opzichte van de werkelijk gedane gift. Met andere woorden: de Belastingdienst accepteert dat u op papier in de aangifte een kwart meer aftrekt in uw box 1-inkomen dan u eigenlijk heeft geschonken. Wel gelden daarbij een drempel van 1% en een maximum van 10% van het verzamelinkomen.
Deze verhoging van 25% geldt voor zowel de eenmalige als de periodieke giften, met een maximum van in totaal € 5.000 per jaar aan giften. Indien u in totaal meer dan € 5.000 per jaar aan culturele ANBI-instellingen schenkt, is het bedrag dat u meer dan € 5.000 schenkt nog steeds voor 100% aftrekbaar van de belasting, maar mag u dit meerbedrag niet verhogen met 25%.

De Geefwet is ook van toepassing voor bedrijven
De Geefwet maakt het ook voor bedrijven aantrekkelijk om te schenken. Bedrijven mogen giften aan ANBI’s in de aangifte zelfs verhogen met 50%, waardoor giften voor 150% in aftrek mogen worden gebracht op de vennootschapsbelasting. Ook hier geldt dat deze verhoging van 50% alleen mag worden toegepast op giften van in totaal maximaal € 5.000 per jaar. Indien u in totaal meer dan € 5.000 per jaar aan culturele ANBI-instellingen schenkt, is het bedrag dat u meer dan € 5.000 schenkt nog steeds voor 100% aftrekbaar van de belasting, maar mag u dit meerbedrag niet verhogen met 50%.

 

Wij bedanken

Hoofdsponsor
De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Subsidieverleners
Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Nieuw-West (structureel)
Kickstart Cultuurfonds
Themafonds Erfgoedvrijwilligers – Prins Bernhard Cultuurfonds
Amsterdams Fonds voor de Kunst
VSBfonds
Fonds voor Cultuurparticipatie

Sponsoren
BPD Cultuurfonds
De Alliantie
Kondor Wessels Amsterdam
Smit’s Bouwbedrijf BV
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
UBA
Van Wijnen Projectontwikkeling Midden BV
Wonam
Woonhave N.V.
Zadelhoff Beheer BV

En vele particuliere donateurs

 

Van Eesteren Museum - Fotograaf Luuk Kramer