Van Eesteren Paviljoen

Sinds 2017 is het Van Eesteren Museum gevestigd in het nieuwe Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas. En heeft het museum de focus uitgebreid, van Slotermeer naar heel Nieuw-West.

Op het Bastion West aan de Noordzijde 31 is in 2017 een uitnodigend en transparant gebouw gekomen met uitzicht over de Sloterplas, de boulevard en de Noorderhaven. Dit herkenbare en zichtbare paviljoen heeft een sober en doelmatig karakter, net als veel architectuur uit de wederopbouwperiode.

Voor het Van Eesteren Museum is het nieuwe onderdak op een zichtbare plek aan de Sloterplas een logisch gevolg van de verbreding van de focus: van buitenmuseum in Slotermeer naar een paviljoen aan de Sloterplas. Daar kunnen de tradities en ontwikkelingskansen van de Westelijke Tuinsteden gedeeld worden. Het Algemeen Uitbreidingsplan van Van Eesteren gaat immers over heel Amsterdam Nieuw-West. Met de Sloterplas als iconisch middelpunt. Het paviljoen voor het Van Eesteren Museum zijn mede ondersteund door stadsdeel Nieuw-West en woningcorporatie Stadgenoot.

Oud idee, nieuwe vorm
Gekozen is voor een prachtige en logische plek, dit Bastion West aan de noordoever van de Sloterplas (schuin tegenover het benzinestation). In 1939 tekende Cornelis van Eesteren al een paviljoen op precies deze locatie. In gedachten zag hij er Amsterdammers flaneren van het paviljoen aan de Oostoever (café Oostoever, dat nu wordt verbouwd) naar het paviljoen aan de Noordzijde.

Op de nieuwe locatie breidt het museum zijn activiteiten uit van Slotermeer naar Nieuw-West. Samen met andere culturele instellingen, vrijwilligers en de buurt wil het een breder programma tot stand brengen. Daar heeft het net iets meer zichtbaarheid, ruimte en faciliteiten voor nodig dan de oude locatie in Broedplaats De Vlugt bood.

Het nieuwe paviljoen heeft meer ruimte voor exposities, debat, workshops en ontmoeting. Het biedt ruimte voor uitbreiding van de educatiemogelijkheden, voor horeca en een museumwinkel. Ook wordt er gewerkt aan een beeldenroute met beelden uit de tijd van de stichting van de Westelijke Tuinsteden.

Transparant, minimalistisch en doelmatig ontwerp
Het ontwerp voor het paviljoen is gemaakt door Korteknie Stuhlmacher Architecten. Zij bedachten, geïnspireerd door paviljoenbouw uit de jaren 50 en 60, een eenvoudig houten Van Eesteren Paviljoen met veel glas. Het is donker van kleur zodat het zich goed voegt in de parkachtige omgeving van de Sloterplas.

Planning en financiering
Tijdens Open Monumentendag 2015 werden de plannen gepresenteerd aan de buurt, Nieuw-West en aan de stad. Het nieuwe paviljoen is grotendeels gefinancierd uit het Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting (een fonds dat beheerd wordt door de Amsterdamse Woningcorporaties en door de gemeente samen). Ook stadsdeel Nieuw-West en Stadgenoot droegen bij aan de plannen en ook was er financiering vanuit het stedelijke programma Stad in Balans. Het van Eesteren Museum heeft voor enkele aanvullende zaken (een goede keuken, mooie horeca etc.) een beroep gedaan op de buurt en andere liefhebbers.

Bouw van het Paviljoen
Het bouwrijp maken van het terrein startte half december 2016. Op vrijdag 27 januari 2017 werd de start van de bouw van het Van Eesteren Paviljoen gevierd met de onthulling van een geel bouwbord aan de Noordzijde, tegenover de Burgemeester Rendorpstraat. In de weken daarna werd de betonnen fundering voor het gebouw gestort. In maart werd de houten opbouw door timmerlieden in elkaar gezet. Het begon al snel vorm te krijgen.

Expositie
Van 14 april t/m 22 juli 2017 was in het oude Van Eesteren Museum een expositie te zien over het Van Eesteren Paviljoen. Het toonde het ontwerp en liet zien waardoor de architecten zich hebben laten inspireren. Door middel van verschillende maquettes, schetsen en bouwtekeningen vertelden zij hun verhaal.

Opening herfst 2017
Op vrijdag 20 oktober 2017 vond de feestelijke opening van het Van Eesteren Paviljoen plaats.