Het water en de stad

Cornelis Van Eesteren, Water in het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam; 1935. Boezemgebieden en grachtenstelsel. Collectie: Het Nieuwe Instituut.

Cornelis Van Eesteren, Water in het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam; 1935. Boezemgebieden en grachtenstelsel. Collectie: Het Nieuwe Instituut.

Wat kan een nieuwe generatie stedenbouwers leren van Cornelis van Eesteren (1897-1988) als het gaat om de omgang met het huidige watervraagstuk? Het Nieuwe Instituut in Rotterdam organiseert op 20 april 2015 de bijeenkomst ‘Het water en de stad – Leren van het verleden’, een aanrader.

Wat kunnen we leren van de ontwerp- en planningsstrategieën van onze voorgangers in de omgang met het huidige watervraagstuk? Deze vraag stond centraal in een serie multidisciplinaire workshops onder leiding van Fransje Hooimeijer (TU Delft), Frits Palmboom (TU Delft / Palmbout Urban Landscapes) en Lodewijk van Nieuwenhuijze (H+N+S Landschapsarchitecten).

In deze afsluitende bijeenkomst worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd, waarbij moderator Bart Cosijn in gesprek gaat met de workshopleiders over de actuele waarde van de rijke Nederlandse ontwerp- en planningsgeschiedenis. Historische voorbeelden uit het archief van Het Nieuwe Instituut laten zien hoe in het verleden intelligente verbindingen werden gelegd tussen landschappelijke ontwerpvisies, kennis van natuurlijke systemen en civieltechnische ingrepen.

Drie workshops
Wat kan een nieuwe generatie stedenbouwers leren van Cornelis van Eesteren (1897-1988) als het gaat om de omgang met het huidige watervraagstuk? Die vraag stond centraal in de eerste workshop voor studenten Urbanism van de TU Delft, onder leiding van Fransje Hooimeijer. In de tweede workshop deden de studenten met Frits Palmboom onderzoek naar het ontwerpproces dat vooraf ging aan de Houtribdijk, een project waar Cornelis van Eesteren decennialang aan werkte. In de derde workshop stond de relatie tussen onderzoek en ontwerp centraal. Aan de hand van zowel historische als recente voorbeelden werd onder leiding van Lodewijk van Nieuwenhuijze onderzocht hoe kennis van natuurlijke condities van een locatie kan worden geïntegreerd in ruimtelijk ontwerpen.

AAARO
Het project Water & Stedenbouw werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO), het werkprogramma van het rijk op het gebied van architectuur en ruimtelijk ontwerp voor de periode 2013-2016.

Datum: maandag 20 april
Locatie: Museumpark 25, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Toegang: gratis, maar aanmelden verplicht
Informatie: waterenstedenbouw.hetnieuweinstituut.nl

Uitgelicht