Najaarsprogramma Groen in West

Van 21 oktober 2016 t/m 2 april 2017 staat het thema ‘Groen in West’ centraal in het programma van het Van Eesteren Museum. Met excursies, gesprekken en een expositie tonen we het bijzondere, groene karakter van de Westelijke Tuinsteden, inclusief een uitstap naar het Amsterdamse Bos.

Van Eesterengesprekken
Groen vanaf de voordeur tot in het buitengebied. Het kan in de gerealiseerde droom van de Westelijke Tuinsteden. De kwaliteit van dit groen is in de loop der jaren wel onder druk komen te staan. Ook het gebruik van de openbare ruimte verandert en de vraag naar ruimte voor het bouwen van woningen en wordt alsmaar groter.
Hoe kun je de groene kwaliteiten van een stadsdeel als Nieuw-West inzetten, herstellen en versterken in de stad die Amsterdam vandaag is en in de toekomst wil zijn? Welke kansen liggen er? Landschapsarchitect Yttje Feddes is op 27 oktober te gast tijdens het Van Eesterengesprek #53 om hierover te komen vertellen.

Over het ontwerp, aanleg en onderhoud van groenprojecten in Amsterdam komt Annemiek Langendoen van Hollandsgroen, het zusterbedrijf van Van der Tol hoveniers en terreininrichters op 24 november tijdens het 54e Van Eesterengesprek spreken. Het bedrijf beheert een belangrijk deel van de groenvoorziening in Nieuw-West, waaronder vooral de vele hoven die het stadsdeel rijk is.

Half december staan we stil bij de niet-uitgevoerde delen van het AUP. In gebieden als Tuinen van West, het Sloterpark, de Bretten en de Oeverlanden-Noord heeft de natuur vrij spel gekregen nadat de oorspronkelijke ideeën op de tekentafel waren blijven liggen. Landschapsarchitect Pieter Boekschooten heeft onder meer de Bretten en Tuinen van West ontworpen en komt hier over vertellen op donderdagavond 15 december, het Van Eesterengesprek #55.

Excursies en expositie
Naast de gesprekken organiseren we excursies en richten we een verkennende expositie ‘Het Groen en de Tuinsteden’ in. We staan stil bij de basisprincipes van het ontwerp en bij de mogelijkheden de bestaande groene omgeving te verbeteren en aan te passen. We zoomen in op het gebruik en beheer van het groen, door te kijken naar enkele hoven, die zo bepalend zijn voor de tuinsteden. Ontwerpers als Mien Ruys legden er prachtige tuinen aan. Hoe staan zij er vandaag de dag bij? Ook is er aandacht voor ‘stadsjungles’ Het Ruige Riet (Sloterpark) en de landschapsparken Bretten en Oeverlanden-Noord. Groen en water zijn in het groeiende Amsterdam onmisbaar. Welke mogelijkheden bieden zij om de stad zowel kwantitatief als kwalitatief te laten groeien? En wat zijn daarbij de risico’s voor het behoud van het groene, waterrijke karakter dat Amsterdam tot zo’n bijzondere stad maakt?

Op deze manier verkent het Van Eesteren Museum het thema Groen in West, dat natuurlijk veel omvangrijker is dan we in een paar maanden kunnen belichten. Zodoende is dit vooral een verkenning, die op een later moment vast en zeker een vervolg krijgt. Kijk voor actuele gegevens, aanvullingen en het reserveren van tickets de agenda.


Groenstructuur van de Westelijke Tuinsteden. Beeld Feddes Olthoff.

Groenstructuur van de Westelijke Tuinsteden. Beeld: Yttje Feddes.

Uitgelicht