Nieuwe bestuursleden Van Eesteren Museum benoemd op 7 mei 2019

Met ingang van 7 mei jl. is het bestuur van het Van Eesteren Museum drie nieuwe leden rijker: Birgitte de Maar, Gunay Uslu en Robert Kohsiek. Guido Wallagh is eind 2018 begonnen als nieuwe bestuursvoorzitter van het museum. Met hun benoeming heeft het Van Eesteren Museum nog meer expertise in huis om goed te kunnen blijven inspelen op de ontwikkelingen in naoorlogse wijken als Amsterdam Nieuw-West, de omgang met cultureel erfgoed en de eigen rol daarin.

Birgitte de Maar (1965) is architectuurhistoricus en aangetrokken vanwege haar expertise op het gebied van zowel de architectuurgeschiedenis en culturele waarde van naoorlogse wijken als de actuele sociale huisvesting. De uitdagingen van vooral bewoners van sociale huurwoningen in naoorlogse wijken, kent zij goed. Hoe ervoor te zorgen dat deze bewoners in Nieuw-West wonen in sterke buurten met goede woningen en voorzieningen, is haar dagelijks gespreksonderwerp. Ze zoekt innovatieve oplossingen voor deze uitdagingen en kan ze als geen ander verbinden aan de culturele waarde van de tuinsteden. Momenteel is zij lid van de Raad van Bestuur van woningstichting Rochdale in Amsterdam, onder meer belast met stedelijke vernieuwing en duurzaamheid. Daarnaast is zij bestuurslid van het Platform voor Transformatie en Renovatie NRP en voorzitter van de adviescommissie van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. De Maar studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de architectuurgeschiedenis, waaronder het gedachtegoed van het CIAM en Van Eesteren.

Gunay Uslu (1972) is cultuurhistoricus en door het museum aangetrokken als bestuurslid vanwege haar expertise op het gebied van cultureel erfgoed en cultuurbeleid. Zij zal zich voor het Van Eesteren Museum onder meer sterk maken voor de herkenbaarheid en verbinding tussen het museum en de bewoners van Nieuw-West. Uslu is onder meer werkzaam als Director Development bij Corendon Hotels en als docent/onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam en zij is adviseur van de Raad voor Cultuur. Zij studeerde en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in het vakgebied Culturele Studies, met als zwaartepunten Europese cultuurgeschiedenis, cultuurbeleid en management, en rechten.

Robert Kohsiek (1974) is sociaal geograaf en aangetrokken vanwege zijn expertise op het gebied van woningbouw en stedelijk vernieuwing. Hij is directeur/oprichter van projectontwikkelaar en woningbouworganisatie Wonam dat eigen woonprojecten ontwikkelt en beheert in Amsterdam en Utrecht. Zijn ervaring binnen de stedelijke vernieuwing, en ook zijn opvatting over de zo broodnodige visie op stadsontwikkeling en stedelijke vernieuwing in de tuinsteden, zal bijdragen aan de actuele agenda die het museum op dit terrein wil voeren. Kohsiek studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, met nadruk op vastgoed en volkshuisvesting.

Guido Wallagh is eind 2018 benoemd tot de nieuwe bestuursvoorzitter en volgde daarmee voormalig voorzitter Noud de Vreeze op. Na het einde van de zittingstermijn van De Vreeze is gezocht naar een nieuwe voorzitter met een brede ervaring en interesse, en een betrokkenheid bij zowel de stedelijke vernieuwingsopgave als de culturele context waarin deze plaats heeft. Wallagh is planoloog en partner bij Inbo. Hij adviseert op het gebied van stedelijke vernieuwing, gebiedsgerichte samenwerking, gebiedscommunicatie en participatie. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van Stichting Kunstwerk Loods 6, voorzitter van de Stuurgroep Knowledge Mile Park en kernteamlid van Stad-Forum (adviesorgaan voor gemeentebestuur Amsterdam op gebied van ruimtelijke ontwikkeling). Wallagh studeerde planologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daarin aan diezelfde universiteit.

Samenstelling bestuur Van Eesteren Museum met ingang van 7 mei 2019:

  • dr. Guido Wallagh (voorzitter)
  • Aat de Vries (penningmeester)
  • ir. Pieter Boekschooten (algemeen lid)
  • dr. Gunay Uslu (algemeen lid)
  • drs. Birgitte de Maar (algemeen lid)
  • drs. Robert Kohsiek (algemeen lid)

Extra slagkracht
Het Van Eesteren Museum komt steeds beter en nadrukkelijker in beeld bij de beoogde doelgroepen dankzij het diverse programma. Ook door (landelijke) bestuursorganen, vakgenoten en (collega-)instellingen in het culturele speelveld wordt het museum inmiddels gezien als belangrijke factor en gesprekspartner met betrekking tot het cultureel erfgoed en de ontwikkelingen in Nieuw-West. Professionalisering, financiering en bestendiging van het Van Eesteren Museum zijn noodzakelijk om deze rol te kunnen blijven spelen en het programma en de activiteiten te kunnen (blijven) garanderen. Dat is waar het nieuwe bestuur zich sterk voor zal gaan maken. De nieuwe bestuursleden staan middenin de beroepspraktijk en hebben veel ervaring in het eigen vakgebied. Met hen heeft het museum extra slagkracht gekregen om te kunnen blijven inspelen op alle ontwikkelingen.

Voormalig voorzitter blijft verbonden aan museum
Noud de Vreeze was bestuursvoorzitter van het Van Eesteren Museum sinds 2012 en onder zijn voorzitterschap is met veel inzet en overtuiging door het museum veel bereikt. Hij verbond het museum met de agenda van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, initieerde projecten met studenten van academies en technische universiteiten en verrijkte de museumwoning met een film en publicatie over Goed Wonen. Met als hoogtepunt in 2017 de realisatie en opening van het Van Eesteren Paviljoen aan de noordoever van de Sloterplas, het nieuwe onderkomen van het museum. De Vreeze blijft op inhoudelijk vlak verbonden aan het Van Eesteren Museum. Zo heeft hij een cruciale inhoudelijke bijdrage geleverd aan de nieuwe tentoonstelling Zeitgeist Bauhaus die vanaf 15 juni a.s. te zien zal zijn in het museum.


Bestuur Van Eesteren Museum - Birgitte de Maar, voorzitter (miv 1-5-2021)Bestuur Van Eesteren Museum - Robert Kohsiek (algemeen lid) miv 7-5-2019Bestuur Van Eesteren Museum - Virgill Olvira (algemeen lid)Bestuur Van Eesteren Museum - Michiel Rohlof (algemeen lid)

Uitgelichtvan Eesteren Museum