Blog: Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

Wanneer je snel door de wijk Noorderhof rijdt zou je dit gebouw nog wel eens over het hoofd kunnen zien. verscholen tussen de woningen staat de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk, inmiddels ‘Het Nieuwe Verbond’.

De Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk is één van de maar liefst zestig kerken die tussen 1951 en 1972 in Amsterdam gebouwd werden. Deze Rooms-Katholieke kerk is ontworpen door de architect M.J. Granpré Molière, en geldt als één van de belangrijkste nog resterende naoorlogse kerkgebouwen van Amsterdam.

De kerk is van grote cultuurhistorische waarde vanwege de historische verwijzingen naar de vroegchristelijke en romaanse architectuur. Zeker voor Amsterdam, met veel naoorlogse kerken die door het modernisme en functionalisme werden beïnvloed, is dit opvallend. Wat verder opvalt is de gaafheid van het gebouw. Dit is te verklaren doordat de kerk nog elke zondag gebruikt wordt voor de rooms-katholieke eredienst. Veel kerken die in dezelfde tijd gebouwd zijn, zijn inmiddels gesloopt of hebben een andere functie gekregen.

Oorspronkelijk lag de kerk niet verscholen in een woonwijk, maar aan de rand van de wijk Slotermeer bij een kruispunt van hoofdwegen. De kerk was onderdeel van een katholiek complex met een patronaatshuis, pastorie en scholen. Net als de meeste kerkgebouwen in de Westelijke Tuinsteden, lag de Lourdeskerk aan een groenzone. Dat paste bij de inrichting van Slotermeer, die voortvloeide uit het stedenbouwkundig ontwerp van Cornelis van Eesteren.

Tegenwoordig heeft de kerk een centrale ligging aan het Granpré Molièreplein in de Noorderhof, de wijk die eind jaren negentig door de Architect Rob Krier ontworpen is op basis van de klassieke renaissancestad met een stratenpatroon waarin een strikte hiërarchie is weggelegd voor straten, stegen en pleinen. De Noorderhof vormt daardoor een duidelijke breuk met het open patroon van Cornelis van Eesteren. Doordat de Lourdeskerk nu geheel aan het zicht onttrokken is, is het een verborgen parel geworden.

Op 12 januari is er een fietstocht langs de heilige huisjes van van Amsterdam Nieuw-West, waar ook de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk wordt aangedaan. Je kunt hier tickets boeken.

Tekst en beeld: Joanne Zwart

Uitgelicht