Uitslag Fotowedstrijd ‘Groen in West’

En de winnaars zijn …
In de aanloop naar de grotere manifestatie ‘Groen in West’ in 2016 is groen tevens het thema van de fotowedstrijd van dit jaar. De jury, voorgezeten door fotograaf Jeroen Lok, is erg te spreken over het niveau van de inzendingen; er zitten veel prachtige foto’s bij. Ze hebben de drie mooiste, beste, leukste foto’s geselecteerd. De winnaars zijn vrijdag 25 september bekend gemaakt door Ronald Mauer (portefeuillehouder kunst en cultuur van stadsdeel Nieuw-West). Iris Jacobs (foto) is de winnares in de categorie ‘groen’, de andere twee zijn Isis Walstra (categorie ‘gebruik van groen’) en Maureen Rijkers (categorie ‘groen en bebouwing’). Als prijs kregen ze naast waardering, het boek Tuinen van West van Mariette Carstens​ en plukbonnen van Fruittuin van West​. Lees op deze pagina over de fotowedstrijd en het juryrapport.

Vooraf
Natuur als kader van het stedelijke leven. Mede vanuit deze gedachte ontwierp Cornelis van Eesteren in de jaren dertig van de vorige eeuw het stedenbouwkundig plan voor Amsterdam Nieuw-West. Veel groen, licht en water waren het ideaal, naast heel veel woningen.

Vandaag de dag – ruim zestig jaar na de eerste paal – is goed te ervaren waartoe zijn visie heeft geleid. Groene zones ontvouwen zich tussen en naast de woonblokken; vergezichten verbinden de uiteinden van de stad met akkerlanden en boomgaarden. Statige bomen vormen een bospark rond de Sloterplas, geografisch gezien het hart van het stadsdeel.

Alhoewel Van Eesteren de eveneens door hem ontworpen wijk Buitenveldert als de vervolmaking van zijn ideeën zag, is juist in de Westelijke Tuinsteden goed te zien hoe rijk en divers een helder uitgedacht stedenbouwkundig ontwerp kan evolueren. Gebieden rond bijvoorbeeld de Lutkemeerpolder en het sportpark Ookmeer zijn vandaag de dag nog in wording, evenals de nieuwe locatie van het Van Eesteren Museum en de boulevard langs de Noordzijde.

Al deze ontwikkelingen voegen aan de stad een bepaalde mate van landelijkheid toe. Tegelijkertijd trekken zij de stad weer iets verder de natuurlijke omgeving in.

Zij maken Nieuw-West daarmee tot een levendig, dynamisch deel van Amsterdam. Samen met demografische en economische veranderingen dragen zij bij aan een stedelijk gebied dat tegelijkertijd transformeert en zijn karakteristieke eigenheid weet te bewaren en te versterken.

Fotowedstrijd
Het thema ‘Groen in West’ is dan ook goed op zijn plaats. Aangezien dit tevens het onderwerp is van een grotere manifestie volgend jaar, loopt de fotowedstrijd daar vast op vooruit.

Afgelopen zomer bezochten veel mensen met een camera op zak een park of polder, legden zij hun uitzicht vast of namen zij close-ups van planten en bloemen. Dit alles leverde een rijke schakering op van wat men zich zoal voorstelt bij groen. Zo’n 70 foto’s kwamen gaandeweg de zomer binnen; samen vormen zij de zomertentoonstelling die tot 28 september aanstaande in het museum te zien is.

Drie juryleden kwamen op een zonnige woensdagochtend begin september bij elkaar om uit de inzendingen de meest sprekende foto’s te kiezen. Zij zagen snel in dat er drie onderwerpen waren die telkens terugkwamen en ieder als afzonderlijke categorie konden dienen.

Ten eerste was er het gebruik van groen, het dagelijks leven dat zich in de natuurlijke omgeving afspeelt. Dan was er de relatie tussen groen en bebouwing. Ten slotte was er het groen zelf dat als onderwerp centraal stond.

Voor elke categorie kwam de jury tot een eerste selectie van vier foto’s. Soms was men daarbij verrassend eensgezind, een enkele keer moest er voor een foto heus worden gediscussieerd. Uiteindelijk kwam men er toch telkens weer uit. Gelet werd op zowel de techniek als het getoonde beeld, zonder ergens al te nadrukkelijk op te focussen en ook rekening houdend met het karakter van de wedstrijd. Naast de winnende foto’s wees de jury tevens een eervolle vermelding aan.

Waarna het tijd werd voor koffie en nogmaals een ronde langs alle foto’s.

De jury is erg te spreken over het niveau van de inzendingen; er zitten veel prachtige foto’s bij. Zij bedankt hierbij graag alle inzenders.

Jury
Jeroen Lok, fotograaf / voorzitter
Pieter Boekschooten, landschapsarchitect
Mariette Carstens, fotograaf

Een greep uit de inzendingen van de fotowedstrijd Groen in West, 2015.

Een greep uit de inzendingen van de fotowedstrijd Groen in West; 2015.


Prijsuitreiking fotowedstrijd


Prijswinnaars

Eervolle vermelding
Blij verrast was de jury met de inzending van Wim Salis. Hij stuurde een prachtige serie zwart-witfoto’s op, met als onderwerpen architectuur en de stedelijke ruimte in Amsterdam Nieuw-West. Uit zijn foto’s spreekt genegenheid voor het ‘nieuwe bouwen’. Zoals Salis zelf aangeeft in een begeleidende tekst, is zwart-witfotografie zeer geschikt om het wezen van architectuur te laten zien.

Twee van zijn foto’s maken deel uit van de expositie; wellicht is er op een later moment gelegenheid meer aandacht aan zijn werk te besteden.

Categorie ‘gebruik van groen’

Genomineerden:
Iris Jacobs
Victorien Koningsberger
Ernst van Deursen – Buurtcamping
Isis Walstra

De vier foto’s hebben ieder hun eigen sfeer. Victorien Koningsberger wist het romantische tegenlicht bij de Sloterplas mooi terloops te vangen. Op die plek op dat moment had de jury ook best willen vertoeven.

Ernst van Deursen legde treffend het ongedwongen buitengevoel met mens en dier in het park vast. De positionering van de figuren en de dieren geeft het beeld iets dynamisch. De compositie is dan misschien niet perfect, met het aanwezige meisje rechts, maar toont wel een gezelschap dat helemaal in zijn element lijkt.

In de foto van Iris Jacobs wordt een droom werkelijkheid, of is de werkelijkheid als een droom? Ook hier weer het invallende tegenlicht, samen met de sereniteit die uitgaat van de hangmat en degene die erin ligt. In het gras met gele bloemen verschijnt het pointillisme. Deze foto gaat over het gebruik van, maar vooral ook over het opgaan in groen. En in tijd.

Winnaar: Isis Walstra
Isis Walstra legt een schitterend alledaags tafereel vast dat juist ook niet zo alledaags is. Er gebeurt veel in deze ietwat surrealistische foto en tegelijkertijd staat de tijd er even in stil. Het is zomer en het enige waar je aan denkt is water; water om te drinken en water om in te verkoelen.

Het beeld klopt simpelweg in al zijn spontanteit. De opbouw van de foto met de groenpartij voor en achter de centrale middenfiguren maakt het een prettig beeld om naar te kijken. Net zoals het voor een paard prettig is via een klein stuk strand een meer in te kunnen lopen.

Categorie ‘groen en bebouwing’

Genomineerden:
Corina Baas – Schutterstoren in groen
Iris Dik – Corporate Green
Tamar Frankfurther – Sloterweg
Maureen Rijkers

De jury was ook hier erg te spreken over de genomineerden. Corina Baas toont een appartemencomplex dat als een ronde uitkijkpost boven de omgeving uitsteekt, met een fraaie opbouw van het groen in haar foto. De lucht kleurt daarbij ook nog eens goed met het gebouw.

Iris Dik wist het rationele, grafische IBM-logo in haar afgewogen groothoekcompostie treffend te combineren met drie passanten uit het dierenrijk. Mooi.

Tamar Frankfurther laat in een werkelijk prachtige doorkijk het leven in Sloten zien. Oud en nieuw komen hier samen. Het water weerspiegelt de toch al rijkelijk aanwezige flora nog eens en maakt dat het bootje niet alleen drijft maar ook een beetje lijkt te zweven. Terwijl het huis rechts met zijn voeten in het water staat, zo typerend voor een gebied waar water en land op zijn minst aan elkaar gewaagd zijn. Ondertussen beklimt de schilder ernaast zijn ladder, wat de foto ook fijn alledaags maakt.

Winnaar: Maureen Rijkers
Maureen Rijkers maakte de winnende foto. De zigzaglijn in haar beeld valt op, evenals het standpunt van waaruit de foto is gemaakt. Verspingt er een balkon waarvanaf de foto werd gemaakt, of is de foto soms vanuit een bak van een glazenwaser genomen? Je weet het niet en kijkt ernaar.

Vanuit een woongebouw aan de Tretjakovlaan is er dit uitzicht op een waterpartij, waarin een kind op een vlot dobbert. Door de spiegeling in het raam ontstaat er een evenwicht in het beeld: Het is alsof er ineens twee blauwgeschilderde waterzuiveringsobjecten in het park staan en het woongebouw opgaat in zijn groene context. Al met al een pakkende foto die de relatie groen en bebouwing op verrassende wijze verbeeldt.

Categorie ‘groen’

Genomineerden:
Hans Bootsma – Noordelijke oeverlanden, moerasbos
Iris Jacobs
Martin Slemmer
Linda Venema

De foto’s tonen een zekere verwantschap. Centraal staan bomen en begroeiing, twee keer in relatie tot water. In de foto van Hans Bootsma zag de jury een mooi lijnenspel ontstaan van verticale, horizontale en schuine boomstammen. Er zit een diepte in het beeld die maakt dat je als kijker makkelijk in de plek kunt opgaan. Het groen gaat hier ook deels zijn eigen gang.

Heel treffend is de manier waarop het meanderende wandelpad door het beeld van Martin Slemmer loopt. De boomstam suggereert nog eens extra diepte en geeft de foto zijn klassieke compositie.

Linda Venema toont op poëtische wijze hoe het een boom soms vergaat. Deze schiet als het ware uit de grond zo het beeld in en gaat vervolgens over in dunnere takken die in het water verdwijnen. De kleur en de waas geven haar foto haast iets mystieks, terwijl het ook een natuurlijk beeld is.

Winnaar: Iris Jacobs
De winnende foto in de categorie ‘groen’ is van Iris Jacobs. In afgewogen tinten groen en wit ontstaat hier een bijna paradijselijk tafereel. Als een horizontale lijn tekent zich een subtiele waterrand af, waaronder de weerkaatsing versmelt met de voorste begroeiing. Door een kleine opening is iets van lucht te zien; verder valt het licht vooral neer op het wateroppervlak en de bomen en struiken eromheen.

Net als in haar foto met de hangmat laat Jacobs in deze foto zien dat ze met een eigen blik naar de omgeving kijkt. Ze legt iets vast maar toont tevens een soort verlangen, een gevoel. Het is een gevoel, zo lijkt het, dat uit het groen zelf spreekt, uit het zonlicht, maar ook vanuit degene die ernaar kijkt, ernaar op zoek is. Misschien is dat het mooiste wat de natuur ons biedt. Het is knap dat Jacobs deze snaar weet te raken, aldus de jury.

Uitgelicht

Tentoonstelling We built this city on Rock and Roll - Foto Luuk KramerVerkoop Tussen Kunst & Vintage. Vrijwilliger Jennifer toont telefoon. Foto: Anna Ietswaart.


van Eesteren Museum