Richting Van Eesterenpaviljoen

In september 2015 klapten we vrolijk uit de school: het Van Eesteren Museum gaat een paviljoen bouwen aan de noordoever van de Sloterplas.

Dat gebeurde tijdens Open Monumentendag. Speciaal voor de gelegenheid stond er bij de Noordzijde een jaren ’60-bus met daarin een expositie over de boulevard en onze bouwplannen. Een weekend lang gingen we rondom de bus met buurtbewoners in gesprek.

Gezeten op Pastoe-stoeltjes tekenden dagelijks bestuurder van Nieuw-West Ronald Mauer en museumbestuursvoorzitter Noud de Vreeze  een realisatieovereenkomst. De aanwezigheid van Gerard Anderiesen namens Stadgenoot, de woningbouwvereniging die ons steunt in onze plannen, Huib van Eesteren, ja, de neef van, en Aart Oxenaar, directeur van Monumenten en Archeologie, vergrootte de feestvreugde. We aten er een taartje op in een Parijse bus uit de jaren twintig van de vorige eeuw, de tijd dat Cornelis van Eesteren zelf in die metropool verbleef.

Sinds dat weekend hebben museumbestuur, directie en de ingestelde bouwcommissie niet stil gezeten. De omgevingsvergunning is binnen, de meidoorns op de bouwlocatie zijn gerooid, het terrein ligt klaar om bebouwd te gaan worden. Ook is het definitieve erfpachtcontract in de maak. En niet onbelangrijk: er  is veel onderhandeld met architect en aannemer om de bouwkosten van het paviljoen naar beneden te brengen. Dan gaat het soms om details – welke lampen worden gebruikt, welke gevelafwerking, hoe gaat het bouwrijp maken van de grond – maar zoals iedereen weet die ooit zijn huis heeft verbouwd: ‘the devil is in the details’.

Ondertussen zijn er veel gemeentelijke potjes en fondsen gevonden en aangeboord. Zo is er in het stedelijke programma ‘Stad in Balans’ geld voor het Van Eesteren gereserveerd. Ook Stadgenoot heeft nog een extra duit in het spaarpotje gedaan. Al met al zijn we nu bijna zover dat we kunnen zeggen: het geld is er. Over het ‘Stad in Balans’-geld zijn burgemeester & wethouders het eens, maar de commissie en de raad moeten ook nog instemmen. Naar verwachting kan de offerte van de aannemer in september worden bevestigd en kunnen de voorbereidingen voor de bouw nog dit jaar van start gaan. We kijken daar zeer naar uit!

Lees hier meer over het paviljoen aan de Sloterplas.

Uitgelicht