Vanaf 30 juni: SuperWest. Stedelijke vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden

SuperWest

Te zien van 30 juni t/m 18 december 2022

Sinds het jaar 2000 is flink getimmerd aan en in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam: Amsterdam Nieuw-West en de Kolenkitbuurt in West. In de afgelopen twee decennia zijn in het gebied maar liefst 25.312 woningen nieuw gebouwd, gerenoveerd of tot woning getransformeerd. Een enorme vernieuwingsoperatie die zich tamelijk geruisloos lijkt te hebben voltrokken. De omvang en impact ervan zijn vrijwel onzichtbaar gebleven. Wat heeft zich de afgelopen twintig jaar, tussen 2000 en 2021, precies voltrokken in de Westelijke Tuinsteden? En wat kunnen wij ervan leren voor de komende twintig jaar, nu een Masterplan Nieuw-West* in de maak is?

Stedelijke vernieuwing zichtbaar maken voor iedereen
Van 30 juni t/m 18 december 2022 staat deze enorme stedelijke vernieuwing in Amsterdam Nieuw-West en de Kolenkitbuurt in West daarom centraal in het Van Eesteren Museum in de manifestatie SuperWest. Wat is er de afgelopen twee decennia allemaal gebouwd? Wat kunnen wij daarvan leren? Wat staat er binnenkort nog op stapel? Met SuperWest wil het museum die vernieuwingsoperatie zichtbaar maken voor een zo breed mogelijk publiek. Met tentoonstellingen en uiteenlopende activiteiten en op verschillende locaties; in het museum, maar juist ook in de buurten en straten waar deze vernieuwing plaatsvindt. En met de omvangrijke publicatie SuperWest 2000-2021.

In het museum is gedurende zes maanden een groeiende binnententoonstelling te zien. Vergelijkbaar met het vernieuwingsproces zelf zullen in opeenvolgende fasen telkens nieuwe buurten en projecten aan de tentoonstelling worden toegevoegd. De tentoonstelling verandert daardoor elke 4-5 weken van aanblik en groeit uiteindelijk uit tot een groot overzicht. Daarbij vinden lezingen en debatten over de vernieuwing plaats.

In de buurten en straten waar deze vernieuwingen plaatsvonden, worden speciale (thema)wandelingen en een audiotour aangeboden. Een reizende tentoonstelling strijkt neer in de vier vernieuwde buurten in Nieuw-West. Bouwborden bij prijswinnende bouwprojecten zullen bewoners en voorbijgangers telkens in een andere buurt informeren over de vernieuwingen op die specifieke locatie.

Bij uitgeverij THOTH verschijnt de omvangrijke en uitvoerige publicatie SuperWest 2000-2021, onder redactie van stedenbouwkundige Maurits de Hoog en architectuurhistoricus Anouk de Wit. De publicatie bevat reflecties op de stedelijke vernieuwing, door onder anderen sociaal-geograaf Ivan Nio, stedenbouwkundigen Flora Nycolaas en Hein Coumou, uitvoerige informatie over 22 prijswinnende gebouwen in het gebied en een volledig overzicht van de 297 nieuwbouw-, verbouw- en transformatieprojecten die tussen 2000 en 2021 zijn gerealiseerd in de Westelijke Tuinsteden.

Vier vernieuwde buurten en 22 prijswinnende gebouwen
In SuperWest worden vier vernieuwde buurten in de Westelijke Tuinsteden uitgelicht: Laan van Spartaan, de Staalmanpleinbuurt, de Bakema- en Dudokbuurten en Centrum Osdorp. Zij zijn de afgelopen jaren sterk vernieuwd door partijen als BPD, de Alliantie en Stadgenoot. In deze buurten zullen speciale (thema)wandelingen met gids worden aangeboden zodat mensen met eigen ogen kunnen zien hoe die buurten zijn veranderd. Ook is er veel aandacht voor de maar liefst 22 prijswinnende gebouwen die in de afgelopen twee decennia zijn gerealiseerd in de Westelijke Tuinsteden.

Start: 30 juni
De manifestatie SuperWest gaat op donderdag 30 juni 2022 officieel van start met de opening van de binnententoonstelling in het Van Eesteren Paviljoen en de presentatie van de publicatie, en zal bijna zes maanden duren tot en met 18 december 2022.
Vanaf 30 juni is ook de publicatie SuperWest 2000 – 2021 te koop in de museumwinkel van het Van Eesteren Museum.

Informatie SuperWest
Wat: Tentoonstellingen, themawandelingen, een audiotour, lezingen, debatten en een uitvoerige publicatie.
Waar: Van Eesteren Museum Amsterdam
Wanneer: 30 juni t/m 18 december 2022

Blijf op de hoogte
Via de eigen website, nieuwsbrief en sociale mediakanalen zal het Van Eesteren Museum de komende maanden doorlopend informeren over SuperWest; nieuws, toevoegingen aan de tentoonstellingen, activiteiten, belangrijke data en andere wetenswaardigheden. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief of ons te volgen via sociale media, bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws over SuperWest.

Luistertip
Luister hier naar de Podcast over SuperWest!

      

SuperWest wordt mede mogelijk gemaakt door

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, EFL Stichting, BPD Ontwikkeling, BPD Cultuurfonds, De Nijs, Wonam, Woontank , SBB Ontwikkelen en Bouwen, de Alliantie, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West Gebiedsontwikkeling, Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam, AFK, Heutink Groep, Kossmandejong, New Metropolis Nieuw-West en de architectenbureaus Dok architecten, Geurst & Schulze architecten, Inbo, Rapp+Rapp, Team Paul de Vroom + Sputnik, VenhoevenCS, WDJArchitecten en OFFICE WINHOV.

* In 2021 is een brede alliantie bestaande uit maatschappelijke organisaties, bewoners, ondernemers, de gemeente Amsterdam en het Rijk gestart met onderzoek naar en het opstellen van een twintigjarige aanpak: het Masterplan Nieuw-West.

 

Laatste bewerking 23 juni 2022


Uitgelicht