Wij zijn jarig, hoera!

Beste Van Eesteren liefhebber,

Hoera! Vandaag, 15 oktober 2020, bestaat het Van Eesteren Museum 10 jaar. Met wisselende tentoonstellingen, rondleidingen, excursies en educatieve activiteiten vier(d)en we dagelijks de ontstaansgeschiedenis, het alledaagse leven en de toekomst van Amsterdam Nieuw-West. Dit doen we in het buitenmuseum in Slotermeer, de museumwoning in de Dobbebuurt en ons paviljoen aan de noordoever van de Sloterplas met en dankzij onze vrijwilligers en bezoekers. Drie jaar geleden maakten we met het openen van ons paviljoen een mooie stap. We werken sindsdien met nieuwe energie aan bestendiging van wat we bereikten en verbinding met de buurt en de stad. Want 20 willen we natuurlijk ook wel worden.

We startten in 2010, op initiatief van een aantal bevlogen bewoners, vanuit een tijdelijk onderkomen in een leegstaand schoolgebouw. Deze initiatiefnemers vonden elkaar aanvankelijk op het uitdragen van kennis over en het vergroten van de waardering voor het oorspronkelijke gedachtegoed van de Westelijke Tuinsteden, de grondleggers ervan en het internationaal vermaarde Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935.

Na verloop van tijd, zo rond de opening van het nieuwe paviljoen aan de Sloterplas, is stedenbouw en architectuur steeds meer in een maatschappelijke en culturele context geplaatst en zijn de bewoningsgeschiedenis en andere actuele opgaven prominenter in beeld gekomen.

Deze ontwikkeling zetten we graag voort. Naast het oorspronkelijke plan en de plannenmakers, stellen we ook de ervaringen en verhalen – van professional tot bewoner – met en over de tuinsteden centraal. Verhalen die nog te weinig gehoord worden en bijdragen aan kennis over en betrokkenheid met Nieuw-West. Hiermee blijft het Van Eesteren Museum schatplichtig aan zijn naam en oorspronkelijke doelstellingen, maar de wijze waarop het verhaal wordt opgehaald en verteld, zal een beetje veranderen. Want niet alleen het cultureel erfgoed van de wederopbouw bezien vanuit een ruimtelijk oogpunt verdient onze aandacht; in de ‘geplande’ tuinsteden wordt immers al bijna 70 jaar geleefd. Het Van Eesteren Museum verbindt zich graag met het alledaagse leven, of misschien nog wel beter gesteld: het buitengewone leven. En ons Van Eesteren Paviljoen zal ervaren moeten gaan worden als een ‘verlengde huiskamer’ van degenen die wonen en werken in Nieuw-West. In deze ‘verlengde huiskamer’ gebeurt wat er ook thuis gebeurt: er vindt gesprek plaats, er wordt gereflecteerd op het leven en bijzondere gebeurtenissen worden gevierd of herdacht.

Juist om het aspect van bewoning en beleving luister bij te zetten, presenteert het Van Eesteren Museum vandaag We built this city on Rock and Roll, een tentoonstelling over de opkomst van jeugdcultuur in Amsterdam Nieuw-West met de popfoto’s van fotograaf Gijsbert Hanekroot.

Onze meer dan honderd actieve vrijwilligers, onze bestuursleden, stafmedewerkers, adviseurs en collega-instellingen zijn enthousiast over deze net ingeslagen weg. We hopen dat u dat ook bent en ons blijft volgen.

Tot slot. Wij zijn al 10 jaar een geschenk voor de stad. Een geschenk dat u wordt gegeven door wel 100 vrijwilligers en een museumbestuur van heel diverse pluimage. Eigenzinnig, origineel, onafhankelijk. Net als Cornelis van Eesteren. En door stadsdeel Nieuw-West, de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting en vele andere fondsen en donateurs. Hun steun en advies maken het ons al tien jaar lang mogelijk te doen wat we zo graag doen: thuis zijn in de moderne stad op alle mogelijke manieren.

Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen.
Op naar de 20!

Anouk de Wit (directeur) en Guido Wallagh (voorzitter bestuur)
Van Eesteren Museum